Servicepunt Duurzame Daken

Wij helpen je om je dak kleur te geven!

Servicepunt Duurzame Daken

Een duurzaam dak kan groen, blauw, geel of rood zijn, of het liefst een combinatie hiervan. Een groen dak houdt je huis koel en biedt plek aan planten en dieren. Een blauw dak verkoelt het gebouw en houdt water vast bij zware regenbuien. Een geel dak heeft zonnepanelen voor duurzame energie. Een rood dak biedt extra leefruimte bovenop het gebouw. En het is ook nog eens mooi! Het Servicepunt Duurzame Daken helpt je op weg bij het verduurzamen van jouw dak.

Veel kansen voor duurzame daken

In de hele provincie Utrecht ligt ongeveer 56 km2 dak. Een groot deel daarvan is plat dak. Kansen genoeg dus voor duurzaamheid op de daken in de provincie Utrecht. De daken worden nu voornamelijk voorzien van zonnepanelen (geel), nog maar een heel klein deel van die daken wordt benut voor groen (biodiversiteit) en blauw (waterberging). En vooral in stedelijk gebied is er groot potentieel voor het creëren van meer leefruimte (rood), door de daken toegankelijk te maken. .. Kortom: 56 vierkante kilometer dak dat nog veel beter benut worden voor verduurzaming. En daar is de hoogste tijd voor!

Het Servicepunt Duurzame Daken biedt bewoners en bedrijven hulp bij het verduurzamen van hun daken. Dit doen we door te informeren en te begeleiden van idee tot aanleg.

Daken in vier kleuren

Wat kun je verwachten van het Servicepunt Duurzame Daken?

  • Het servicepunt kan bewoners en bedrijven informeren en begeleiden bij het benutten van de mogelijkheden voor duurzame daken. Hiervoor zijn tijdelijk gratis constructieberekeningen en quickscans beschikbaar voor buurtinitiatieven, bedrijven en voor bedrijventerreinen.
  • Het is dé plek voor informatie en advies, kennisuitwisseling en het leggen van contacten rond duurzame daken.
  • Hier bieden we inspirerende voorbeelden over hoe je zelf een duurzaam dak kunt aanleggen.

Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht

Dit Servicepunt Duurzame Daken wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht. Het past binnen het provinciale Programma Klimaatadaptatie dat is vastgesteld voor de periode 2020 – 2023. In dit programma staat wat de provincie doet om ervoor te zorgen dat onze leefomgeving klimaatbestendig wordt. Andere financiers zijn het ministerie van LNV en gemeente Stichtse Vecht.

Tags:

Wil je meer weten? Neem dan contact op!

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider Duurzame Daken, Bouwen voor de toekomst