Subsidies voor duurzame daken

Subsidies voor duurzame daken

Een aantal gemeenten en waterschappen stellen subsidies beschikbaar voor het aanleggen van duurzame daken. Hieronder vind je per gemeente, waterschap of provincie wat er mogelijk is met de verduurzaming van jouw dak.

Subsidie van de provincie Utrecht

 

 • Subsidieregeling voor klimaatbestendige, groene en gezonde woonomgeving

  De provincie heeft een subsidie waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen met projecten voor een groenere en gezondere woonomgeving. Het geld is bijvoorbeeld voor vergroening van de straat, klimaatbestendige kantoorgebouwen, of maatregelen voor verhoging van de biodiversiteit in een buurt. Voor 2023 is er 100.000 euro beschikbaar binnen de categorie ‘hoogwaardige groene daken’ en 500.000 euro binnen de categorie overig.

  De belangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie, is dat het beoogde project bijdraagt aan innovatieve oplossingen voor een groenere, gezondere en klimaatbestendigere provincie. De diversiteit aan subsidiabele projecten is daardoor groot. Het ontwikkelen van een hitteplan voor een gemeente is een voorbeeld. Maar ook aanleg van groene daken en groene gevels zijn mogelijke maatregelen. De regeling is eveneens te gebruiken voor de aanleg van kleine bossen en parken in verstedelijkte gebieden.

  Subsidie kan worden verstrekt aan rechtspersonen, zoals verenigingen van eigenaren (VvE’s), bedrijven, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, stichtingen, sport-, onderwijs- en kennisinstellingen in de provincie Utrecht.

  • De subsidieregeling loopt tot 30 november 2023
  • Maximale subsidie per initiatief is € 25.000 voor groene daken en € 50.000 voor projecten die vallen binnen de categorie ‘overig’.
  • Lees meer via deze link.

 

Subsidies van waterschappen

 

 • Subsidieregeling De Stichtse Rijnlanden

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) kent de Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven. Per aanvraag voor een groen dak stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap maximaal 30% van de kosten betaalt. De subsidieregeling wordt alleen aangeboden in gemeenten waar de gemeente zelf geen subsidieregeling heeft. En alleen collectieve initiatieven worden gesubsidieerd: HDSR houdt een minimum van 8 particulieren aan. Tot slot vraagt HDSR een actie om waterbewustzijn te vergroten, bijvoorbeeld via een krantenartikel, sociale media of een spreekbeurt op school.

  Meer informatie bij HDSR.

 

Subsidies van gemeenten

 

 • Houten

  In Houten kun je subsidie aanvragen voor het afkoppelen van hemelwater en groene daken. De subsidie is beschikbaar voor bestaande (bij)gebouwen in de kernen Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy. Het groendak moet minimaal 6 vierkante meter in oppervlakte zijn en een waterbergende en vasthoudende inhoud van minimaal 15 mm (15 liter) per m2 hebben. Per vierkante meter groendak kun je € 25 subsidie ontvangen, met een maximaal subsidiebedrag per aanvraag van € 750.

  Meer informatie bij de gemeente Houten.

 • Nieuwegein

  In Nieuwegein kun je subsidie aanvragen voor de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting van de aanleg van een groendak. Je kunt maximaal de helft van de kosten van je groene dak vergoed krijgen, tot een maximum van € 1.500 per aanvraag. Je aanvraag moet minimaal 6 vierkante meter aaneengesloten groen dak bevatten.

  Meer informatie bij de gemeente Nieuwegein. Ook voor informatie over andere duurzame initiatieven.

 • Oudewater

  De gemeente Oudewater verstrekt subsidie aan bewoners die hun dak hebben vergroend met gebruik van sedum. Subsidie wordt alleen toegekend aan reeds vergroende daken van minimaal 6 m², met een minimale wateropslagcapaciteit van 20 liter per m². Het groene dak moet bestaan uit een wortelwerende laag, een drainage-, substraat en vegetatie-laag.

  Subsidiebedragen:

  • bij oppervlakte van 6 m² t/m 100 m²: € 25 per m²
  • bij oppervlakte van 101 m² t/m 250 m²: € 20 per m²
  • bij oppervlakte dak van 251 m² t/m 1.000 m²: € 10 per m²

  Meer informatie bij de gemeente Oudewater.

 • Soest

  In Soest kun je subsidie aanvragen voor groene daken van minimaal 6 vierkante meter die minimaal 10 jaar in stand kunnen worden gehouden. Van de aanlegkosten van het groene dak wordt tot 33% vergoed, met een maximum van € 30 per vierkante meter en maximaal € 20.000 per gebouw.

  Meer informatie bij de gemeente Soest.

 • Stichtse Vecht

  In Stichtse Vecht kun je subsidie aanvragen voor het afkoppelen van hemelwater en groene daken. Voor groene daken geldt een oppervlakte van minimaal 6 vierkante meter. Hieronder de subsidiebedragen voor groene daken. Voor afkoppelen gelden andere bedragen.

  Subsidiebedragen groen dak:

  • bij oppervlakte van 6 m² t/m 100 m²: € 25 per m²
  • bij oppervlakte van 101 m² t/m 250 m²: € 20 per m² (met een minimum van € 2.500)
  • bij meer dan 250 m² € 10 per m² (met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 10.000)

  Meer informatie over het afkoppelen van hemelwater en groene daken in gemeente Stichtse Vecht vind je in deze links.

 • Utrecht

  In Utrecht kun je subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groendak dat groter is dan 10 vierkante meter. Je kunt ook met anderen een gezamenlijke subsidieaanvraag doen. De gemeente Utrecht vergoedt ook de kosten van constructieberekeningen om te onderzoeken wat het draagvermogen van je dak is.

  Subsidiebedragen:

  • intensief groendak: 50% van de kosten tot maximaal € 50 per m2
  • extensief groendak: 25% van de kosten tot maximaal € 25 per m2
  • bouwkundig expert: tot € 250 euro per dak met een maximum van € 1.000 per aanvraag
  • totale subsidie maximaal € 20.000 per aanvraag

  Meer informatie bij de gemeente Utrecht.

 • Veenendaal

  In Veenendaal verstrekt de gemeente subsidie voor groene daken. Bij een minimum oppervlak van 5 m2, betaalt de gemeente € 10 per m2 mee. Kijk op de site welke maatregelen de gemeente nog meer met subsidies beloont!

  Meer informatie bij de gemeente Veenendaal.

 • Woerden

  De gemeente Woerden verstrekt subsidie aan bewoners die hun dak hebben vergroend met gebruik van sedum. Subsidie wordt alleen toegekend aan al vergroende daken van minimaal 6 m², met een minimale wateropslagcapaciteit van 20 liter per m². Het groene dak moet bestaan uit een wortelwerende laag en een drainage-, substraat en vegetatie-laag.

  Subsidiebedragen:

  • bij oppervlakte van 6 m² t/m 100 m²: € 25 per m²
  • bij oppervlakte van 101 m² t/m 250 m²: € 20 per m²
  • bij oppervlakte dak van 251 m² t/m 1.000 m²: € 10 per m²

  Meer informatie bij de gemeente Woerden.

 • IJsselstein

  In gemeente IJsselstein kun je subsidie aanvragen voor een groendak via Klimaatneutraal IJsselstein. In 2021 is de prijs (incl. transport, excl. aanleggen) € 57,- per m². Hier gaat 30% subsidie nog vanaf. Hiervoor worden kant-en-klare trays geleverd. Ook is het mogelijk om meteen wortelwerende folie, grind, bemesting etc. te bestellen. Meer informatie, webinar terugkijken en aanmelden kan bij Klimaatneutraal IJsselstein.

 • Amersfoort

  In Amersfoort kunnen eigenaren en huurders van woningen, bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed én woningcorporaties subsidie aanvragen voor de aanschaf van materiaal voor het vergroenen van daken.

  Er moet minimaal 6 m2 worden vergroend en het waterbergend vermogen moet minimaal 15 liter per m2 bedragen. Het subsidiebedrag loopt op naarmate de meerwaarde voor het klimaat toeneemt:

  Type  Vegetatiepakket  Waterbergend vermogen  Subsidiebedrag 
  1 Sedum 15-49 L/m2 € 20/m2
  2 Sedum > 50 L/m2 € 30/m2
  3 Biodivers 15-49 L/m2 € 30/m2
  4 Biodivers > 50 L/m2 € 40/m2

  Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is € 20.000,-

  Meer informatie bij de gemeente Amersfoort op www.amersfoort.nl/subsidiegroendak

 

 

 

 

Andere gemeenten?

Mis je een subsidieregeling in de provincie Utrecht? Laat het ons weten!

Kijk voor alle nu bekende subsidies ook bij de Groenesubsidiewijzer.

Voor een overzicht van subsidieregelingen buiten de provincie Utrecht: kijk bij Sempergreen.

 

 

 

Meer weten? Neem contact op!

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw en duurzame daken 06 16 878 023 E-mail