Succesvolle excursie naar blauw-groen dak in Amsterdam

januari 31, 2023

Succesvolle excursie naar blauw-groen dak in Amsterdam

Afgelopen donderdag 19 januari ging een groep van 25 man het duurzame dak in Amsterdam op. Voornamelijk woningcorporaties kregen deze middag veel informatie over wat er allemaal kan op het dak. Jan Henk Tigelaar leidde het gezelschap rond op het blauw, groen, geel, rode dak. Zo liet hij zien dat functies heel goed gecombineerd kunnen worden: computergestuurde waterberging, biodiversiteit, zonnepanelen en ruimte voor ontmoeting.

Thomas van der Vlis, regisseur
Innovatielab van De Alliantie ging in op de ervaringen die De Alliantie reeds op deed. Wateropvang, tegengaan hittestress en biodiversiteit & huurdersgeluk zijn de pijlers waarop hij binnen de woningcorporatie bouwt aan de duurzame daken. Thomas ging in op kosten van de daken en onderhoudskosten. Hij deelde zijn geleerde lessen. Een belangrijke: niemand kan het alleen, zoek elkaar op en werk samen! 

Jan Henk Tigelaar, Nationaal Dakenplan en RooftopRevolution ging in op de bevindingen (tot nu toe) uit het onderzoek naar stimulerende financiering vanuit het Nationaal Dakenplan. In dat onderzoek is geïnventariseerd welke voorbeelden van stimulerende financiering voor multifunctionele daken er al gebruikt zijn en waar bij de verschillende vastgoedpartijen behoefte aan is. In 2023 krijgt dit een vervolg welke interessant zal zijn voor woningcorporaties. 

Tot slot nam Job Zaal, Solar Sedum de aanwezigen mee in zijn enthousiasme om zonnepanelen en groen op een zo optimaal mogelijke manier te combineren op het dak. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee, zoals een hogere opbrengst van de zonnepanelen, meer biodiversiteit, een koelende werking van het groen, en een verlengde levensduur van de dakbedekking onder het groen.  

Bij woningcorporaties is interesse gewekt voor meer verdieping, onder andere over hoe je het onderhoud goed organiseert, hoe verdienmodellen eruit kunnen zien en hoe verschillende relevante partijen kunnen bijdragen aan de kosten. Tevens is er behoefte om beter in kaart te krijgen hoe de meerwaarde voor  bewoners er precies uitziet. Ook zinvol: een kansenkaart die inzicht geeft in waar je het beste kunt beginnen met verduurzaming van de daken. Zo kunnen woningcorporaties ook goed aansluiten bij maatschappelijke opgaven van overheden. Het samen optrekken in een pilotproject en het delen van ervaringen en goede voorbeelden wordt sowieso gewaardeerd! Dit vraagt om een vervolg dus. Houd de communicatiekanalen van betrokken organisaties in de gaten!  

De NMU stimuleert via haar Servicepunt Duurzame Daken multifunctioneel gebruik van de daken. Zij zocht voor de organisatie van deze excursie samenwerking met het Nationaal Dakenplan, het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht en De Groen Huisvesters.  

Tags:
Profiel Pauline van Norden

Pauline van Norden

Projectleider klimaat - circulaire samenleving