Het team

Het team

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft een gezellig team van 20 bevlogen vaste medewerkers en een aantal flexibele krachten.

Het team

Profiel Laura Smid

Laura Smid

Projectleider klimaat – duurzame energie

06 81 929 676 E-mail LinkedIn
Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Projectleider gezonde leefomgeving – citizen science

06 41 525 475 E-mail LinkedIn
Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving

06 16 878 023 E-mail
Profiel Martha Harssema

Martha Harssema

Projectleider natuurinclusieve samenleving – ruimtelijke ordening

06 38 080 829 E-mail LinkedIn
Profiel Milan van Hulst

Milan van Hulst

Projectleider natuurinclusieve samenleving – ruimtelijke ordening

06 41 525 784 E-mail
Profiel Alexander Daniel

Alexander Daniel

Projectleider natuurinclusieve samenleving – duurzame landbouw

06 81 793 240 E-mail LinkedIn
Profiel Ton de Gans

Ton de Gans

Trajectmanager duurzame landbouw met natuur

06 22 982 882 E-mail LinkedIn
Profiel Moritz Harzenetter

Moritz Harzenetter

Projectleider klimaatadaptatie – gezonde leefomgeving

06 41 131 660 E-mail LinkedIn