Gezonde mobiliteit

Gezonde mobiliteit

Bijna iedereen is dagelijks onderweg. Naar werk, familie, vrienden, … Reizen verbindt ons. De auto is daarvoor vaak makkelijk, maar hij vervuilt ook en neemt veel ruimte in. En er zijn vaak prima schone alternatieven. De NMU werkt aan een provincie waar gezonde mobiliteit vanzelfsprekend is.

Onze visie: gezonde mobiliteit voor iedereen

Tot 15 kilometer zien wij fietsen als #1 middel: het zorgt voor schone lucht, houdt je fit en kost nauwelijks ruimte. Met goede fietspaden die zorgen dat je overal veilig kunt doortrappen, wordt de fiets een aantrekkelijk alternatief om snel een bestemming in de buurt te bereiken.  

Voor langere afstanden kijken we naar andere duurzame en gezonde oplossingen, zoals het openbaar vervoer (OV), elektrische auto’s en deelauto’s. Elektrische mobiliteit kan daarnaast een belangrijke schakel vormen in de transitie naar duurzame energie, voor lokale energienetten en energieopslag. 

In ons toekomstbeeld bezitten mensen steeds minder vervoermiddelen. In plaats daarvan maken ze gebruik van diensten voor deelauto’s mede mogelijk gemaakt door technologie en innovatie.  

Al deze oplossingen zijn nodig, zowel voor gezonde lucht als een leefbaar klimaat voor ons en onze kinderen.  

Wat zijn onze doelen?

 1. Schone lucht voor iedereen op elke plek
  Altijd en overal schone lucht voor iedereen in de provincie Utrecht. We voldoen zo snel mogelijk tenminste aan de advieswaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert.
 2. Gezonde mobiliteit, de fiets is vanzelfsprekend
  Bewoners, bedrijven en bezoekers in de provincie Utrecht kiezen voor gezonde mobiliteit. De fiets
  of e-bike is vanzelfsprekend voor afstanden tot 15 kilometer.
 3. Schoon, emissieloos en toekomstbestendig
  Volledig schoon en emissieloos verkeer en vervoer in een toekomstbestendig mobiliteitssysteem.
 4. Aantrekkelijk en bereikbaar
  Ruimtelijke inrichting en infrastructuur dragen bij aan een toekomstbestendig systeem en stimuleren gezond gedrag.
 5. Meer ruimte in de wijk
  Als meer mensen kiezen voor OV, fiets en deelauto’s zijn er minder parkeerplaatsen nodig. Dat geeft meer ruimte in de buurt, bijvoorbeeld voor groen en speelvoorzieningen. 

Hoe doen we dit?

Via ons Servicepunt Gezonde Mobiliteit informeren en helpen we bewoners, bedrijven en gemeente om mobiliteit te verduurzamen. Verder zijn we actief binnen de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht en de Adviesraad Doorfietsroutes. We leveren daarnaast regelmatig input voor bijvoorbeeld verkiezingen of omgevingsvisies. Daarnaast voeren we concrete projecten uit op bedrijventerreinen, waar we samen met werkgevers mobiliteit verduurzamen. En tot slot voeren we de meetprojecten Snuffelfiets en Telraam uit: twee citizen science projecten waarbij inwoners verkeer en fijnstof meten met sensoren.

Wil je meer weten? Neem contact op met Isabel en Jeannine!

Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Projectleider gezonde leefomgeving – citizen science

06 41 525 475 E-mail LinkedIn