Bunnik gaat voor goud!

mei 8, 2022

Gemeente Bunnik kiest voor het hoogst haalbare ambitieniveau van duurzaamheid bij bouw woningen.

Bunnik kiest in het coalitieakkoord voor het hoogst haalbare ambitieniveau op gebied van duurzaamheid bij bouw woningen.

Alleen wanneer gemeenten bij nieuwbouwprojecten voor het hoogste niveau van duurzaamheid gaan, worden huidige problemen opgelost en nieuwe voorkomen. De opgaven zijn te groot voor kleine stapjes. Bouwers laten zien het kan. Dus: “Gemeenten, volg het Bunniks voorbeeld en ga bij ondertekening Convenant Duurzame Woningbouw voor het hoogste ambitieniveau! Lees meer…

Bron: BURA & OKRA landschaparchitecten