Adviespunt Ruimte

We helpen je op te komen voor natuur, landschap en milieu

Adviespunt Ruimte

Utrecht groeit snel. Ruimtelijke plannen worden in rap tempo ontwikkeld. Deze plannen kunnen een bedreiging vormen voor natuur, landschap en milieu.

Via deze pagina’s bieden wij u informatie over ruimtelijke plannen, natuurbescherming en het uitoefenen van invloed. Deze informatie kan ter ondersteuning dienen van het werk van u of uw bewonersgroep. Als u aan deze informatie niet genoeg heeft, kunt u altijd contact opnemen met het Adviespunt Ruimte. Het Adviespunt Ruimte wordt bemenst door Martha Harssema en Milan van Hulst, bereikbaar via adviespunt@nmu.nl en respectievelijk 06-38080829 (Martha) en 06 41 525 784 (Milan).

Het Adviespunt Ruimte kan u op de volgende manieren ondersteunen:

  • praktische vragen proberen we meteen te beantwoorden;
  • als het nodig is, brengen we samen het probleem in kaart en zoeken we naar de beste weg;
  • wij wijzen u de weg bij het starten van (juridische) procedures;
  • we beantwoorden vragen over de Omgevingswet, gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen;
  • soms zullen we ook zelf het probleem oppakken om tot een oplossing te komen. En wanneer het probleem meer op het terrein van andere organisaties ligt, brengen we u daarmee in contact.

Cursus ‘Help, een plan!’

Jaarlijks organiseert het Adviespunt Ruimte onder de titel ‘Help, een plan!’ drie cursusavonden over natuurbescherming, ruimtelijke ordening en het beïnvloeden van projecten. Deze cursus actualiseren we voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Belangstelling voor een cursus in het najaar van 2022? Vul dan het formulier in!

Hou mij op de hoogte over de cursus!

Ook kunnen we in het kort iets over een bepaald onderwerp komen vertellen, bijvoorbeeld tijdens een (leden)vergadering van uw vereniging, comité of stichting. Bij minimaal tien personen kunnen we ook een specifieke cursus organiseren. In de afgelopen jaren hebben wij verschillende cursussen georganiseerd.

Nuttige websites

Algemene websites die nuttige informatie bevatten zijn:

Voorbeelden zienswijze

Adviespunt ruimte kan u helpen bij opstellen van zienswijzen. Dat kan als de gemeente een besluit wil nemen dat aan u gericht is of waarbij u als derde belanghebbende bent. Een aantal voorbeelden daarvan zijn:

Tags:

Nuttige informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op!