Adviespunt Ruimte

We helpen je op te komen voor natuur, landschap en milieu

Adviespunt Ruimte

Utrecht groeit snel. Ruimtelijke plannen worden in rap tempo ontwikkeld. Deze plannen kunnen echter een bedreiging vormen voor natuur, landschap en milieu.

Via deze pagina’s bieden wij u informatie over ruimtelijke plannen, natuurbescherming en het uitoefenen van invloed. Deze informatie kan ter ondersteuning dienen van het werk van u of uw bewonersgroep. Als u aan deze informatie niet genoeg heeft, kunt u altijd contact opnemen met het Adviespunt Ruimte. Het Adviespunt Ruimte wordt bemenst door Milan van Hulst, bereikbaar via adviespunt@nmu.nl en 06 41 525 784.

Het Adviespunt Ruimte kan u op de volgende manieren ondersteunen:

  • praktische vragen proberen we meteen te beantwoorden;
  • als het nodig is, brengen we samen het probleem in kaart en zoeken we naar de beste weg;
  • wij wijzen u de weg bij het starten van (juridische) procedures;
  • soms zullen we ook zelf het probleem oppakken om tot een oplossing te komen. En wanneer het probleem meer op het terrein van andere organisaties ligt, brengen we u daarmee in contact.

Cursus ‘Help, een plan!’

Jaarlijks organiseert het Adviespunt Ruimte onder de titel ‘Help, een plan!’ drie cursusavonden over natuurbescherming, ruimtelijke ordening en het beïnvloeden van projecten. Belangstelling voor een cursus in het najaar van 2020? Vul dan het formulier in!

Ook kunnen we in het kort iets over een bepaald onderwerp komen vertellen, bijvoorbeeld tijdens een (leden)vergadering van uw vereniging, comité of stichting. Bij minimaal tien personen kunnen we ook een specifieke cursus organiseren. In de afgelopen jaren hebben wij verschillende cursussen georganiseerd.

Nuttige websites

Algemene websites die nuttige informatie bevatten zijn:

Tags:

Nuttige informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op!

Profiel Milan van Hulst

Milan van Hulst

Ruimtelijke ordening, juridische zaken