Ieke Benschop

Ieke werkt met veel plezier aan projecten op gebied van windenergie, aardgasvrije nieuwbouw en regionale klimaatcompensatie. Goed ingepaste windmolens waar de omgeving ook profijt van heeft, daar levert zij graag haar bijdrage aan. Daartoe schakelt zij met energiecoöperaties, gemeenten, grondeigenaren, ontwikkelaars, netbeheerder, provincie en omgevingspartijen. Waar nieuwbouw is gepland en dit dreigt te gebeuren met een aardgasaansluiting, zet Ieke zich in om dit te voorkomen. Hiertoe ondersteunt zij bewoners en organiseert het gesprek tussen deze bewoners, ontwikkelende partijen, netbeheerder en gemeente en provincie. Waar relevant informeert zij gemeentelijke politiek en de media. De CO2 Bank Utrecht is opgericht om vraag en aanbod naar klimaatcompensatie in de eigen regio mogelijk te maken. Ook hier zet Ieke zich vol enthousiasme voor in.

Ieke studeerde Milieukunde aan de Universiteit Utrecht en zat tijdens haar studie verschillende keren in het buitenland. Maar concludeerde dat zij juist door te werken dichtbij huis invloed kon uitoefenen op situaties elders op de wereld. Vandaar de baan bij de NMU. In het verleden werkte zij mee aan projecten op gebied van biologische catering, biologische landbouw, duurzame landbouw, groen-blauwe diensten, duurzaam inkopen, cradle to cradle, klimaatneutraal produceren, klimaatstraatfeest, Nul-op-de-meter-renovaties en prestatieafspraken in de sociale huursector.

Projecten

Neem contact op met Ieke

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Aardgasvrije nieuwbouw, windenergie en CO2 Bank Utrecht