Terugblik Bijeenkomst Duurzame Daken voor beleidsmedewerkers, 12 maart 2024

maart 15, 2024

Terugblik Bijeenkomst Duurzame Daken voor beleidsmedewerkers

Dinsdag 12 maart kwamen beleidsmedewerkers van gemeenten bijeen in de dakzaal van het Hof van Cartesius om inspiratie en kennis over duurzame daken op te doen. Aanleiding hiervoor is dat we in het dichtbevolkte Nederland, en met name in de randstad, het ons niet kunnen permitteren het daklandschap niet te benutten voor maatschappelijke opgaven. Energieproductie, wateropvang, natuur of extra sociale ruimte. Het kan allemaal op het dak. 

“Mooi te zien dat de provincie Utrecht stuurt op biodiversiteit en toekomstbestendige waterberging.”

Michiel van de Bunt, Zinco

Bekijk hier alle presentaties terug. | Geef je mening over de bijeenkomst.

Terugblik

Rond 14 uur openden Josja Veraart (directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht) en Anouk Teuns (Manager Gezond Leefklimaat gemeente Utrecht) de middag. Beiden onderstreepten het belang het potentieel van de daken beter te benutten en hierover in gesprek te gaan met elkaar.

Allemaal verbonden

Joëlle Baijer en Maya Ouwehand van Symbiode Studios verzorgden een ijsbreker. Hierbij werd er, met behulp van vier bollen wol, een kleurrijk web gecreëerd tussen alle bezoekers. Zo werd gevisualiseerd hoe we allemaal met elkaar in verbinding staan. Groen stond hierbij voor natuur, blauw voor water, geel voor energie en rood voor sociale ruimtes. Deze kleuren worden ook gebruikt in de dakkleuren.

 

Sprekers

Ieke Benschop van de NMU en Nationaal Dakenplan (NDP) presenteerde de ‘Facts & Values’ van multifunctionele daken. Hierbij ging zij niet alleen in op de algemene voordelen, maar belichtte ook de financiële voordelen van een multifunctioneel dak. Zo maakt een groen dak bijvoorbeeld je huis tot wel 8 graden koeler in de zomer, presteren zonnepanelen beter omdat ze koeler blijven en gaat je dakbedekking tot wel twee keer langer mee.

Eveline Bronsdijk van gemeente Rotterdam en Nationaal Dakenplan NDP vertelde over de inzet van de gemeente Rotterdam en de Factsheet Dakbeleid en praatlpaten die NPD samen met de gemeenten Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam maakte. Deze documenten zijn bruikbaar door andere overheden om inspiratie op te doen en dakbeleid te laten landen binnen hun organisatie. “Zo creëren we met elkaar maatschappelijke meerwaarde” aldus Eveline. “Laten we elkaar inspireren en versterken, en denken in kansen in plaats van problemen. In Rotterdam zijn we al sinds 2008 met dit onderwerp bezig: toen vond iedereen het maar gek. Nu is het in beleid verankerd en veel normaler.”.

Anouk Montagne, programmamanager Den Haag, beschreef hoe de gemeente Den Haag de 17 vierkante kilometer geschikte dakruimte wil benutten voor het maken van een groendaken paradijs. Hierbij vertelde ze over de Haagse visie ‘Nieuwe ruimte in de stad’, de missie: ‘meer & beter dakgebruik’ & de strategie van de Haagse Daken Aanpak.

“Er zijn vaak best veel voorwaarden aan subsidies verbonden, wij kunnen dakeigenaren ontzorgen in het aanvragen ervan; het liefst middels collectieve inkoopacties.”

Joost Volt, Dakbloemenweide

Na de pauze vijf pitches van vijf bedrijven: Michiel van de Bunt van ‘RENENERGIE’, Job Zaal van ‘SolarSedum’, Eduard Beekhuizen van ‘Babylon Daken’, Joost Vlot van ‘Dakbloemenweide’ en Janneke de Cort van ‘ROEF’.  Wát een energie en drive bij deze bedrijven om de aanwezige overheden te helpen bij het verduurzamen van de daken!

Dieke Verkruijssen van de provincie Utrecht lichtte daarna de Duurzame Daken Kansen Kaart toe, waarin dakeigenaren van de provincie Utrecht kunnen zien welk duurzaam dak bij hun pand danwel huis past. Ook vertelde ze over de interessante subsidie van de provincie Utrecht (voor rechtspersonen).

De laatste spreker was Jeroen Scholten, trekker van het Zoetermeerse Dakenteam. Hij heeft samen met andere leden van het Zoetermeerse Dakenteam een vierkleurendak op het stadhuis gerealiseerd. Dit dak biedt zowel biodiversiteit als waterberging, wint duurzame energie en dient als ontmoetingsplaats! Het dakenteam neemt graag ontwikkelaars en eigenaren mee het dak op, om ze te inspireren te investeren in de daken. “Niks werkt beter dan mensen iets daadwerkelijk te laten zien en beleven. We zijn bevangen geraakt met het dakenvirus!” aldus Jeroen.

Opening dak

Als knallende afsluiter voor deze mooie informatieve middag, werd door wethouder Susanne Schilderman het nieuwe multifunctionele dak van Hof van Cortesius geopend! Samen met Gianfranco Colangelo, de initiatiefnemer van het project, plantte wethouder Schilderman een plantje in de nieuwe daktuin om deze officieel te openen.

“Zien is geloven!”

Wim Haver, gemeente Rhenen

Presentaties bekijken

 

We horen graag wat je van de bijeenkomst vond! Vul hier je mening in.

Vragen of meer weten? Neem contact op Ieke!

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving