Rijke natuur

Rijke natuur en een mooi landschap

De NMU streeft naar een mooi, gevarieerd en soortenrijk landschap. Hierbij zijn landschap en een rijke natuur in evenwicht met economische activiteiten, waaronder de productie van duurzame energie. Bewoners van dorpen en steden dragen door natuurprojecten in hun eigen omgeving bij aan de versterking van de biodiversiteit in Utrecht.

Utrecht kent een grote diversiteit aan landschappen en natuurgebieden die van grote waarde zijn voor ontspanning, beleving en recreatie. Daarmee dragen deze gebieden ook bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Ook het vestigingsklimaat voor bedrijven en economische sectoren als toerisme en conferentiecentra hebben hier baat bij.

Helaas staan de kwaliteiten in onze volle provincie voortdurend onder druk. Woningbouw, bedrijventerreinen en mobiliteit vragen continu om meer ruimte. Daarnaast kampt het westelijk deel van de provincie Utrecht met bodemdaling en komt er met het energievraagstuk een nieuwe uitdaging op het landschap af.

Om de natuur te versterken en gebieden met elkaar te verbinden, wordt er ook in Utrecht gewerkt aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De hiervoor noodzakelijke processen van grondaankoop en natuurinrichting moeten sneller echter verlopen om de nationale en Europese doelen te behalen. Buiten de natuurgebieden, in het landelijk gebied, staat de biodiversiteit zwaar onder druk. Burgers worden actiever op het gebied van natuur en landschap; In dorpen en steden komen steeds meer bewonersinitiatieven gericht op het versterken van de plaatselijke biodiversiteit en op de beleving van deze natuur.

De NMU spant zich met verschillende activiteiten en projecten in om onze mooie landschappen te beschermen en verder te ontwikkelen.

600.000ste boom - Samen voor herstel van de natuur

Elke boom telt! Dan legt onze directrice Josja Veraart, samen met samenwerkingspartners, glashelder uit in deze video ter ere van 4 jaar bomen planten.