88 partijen ondertekenen het Convenant Duurzame Woningbouw

oktober 3, 2022

88 partijen ondertekenen het Convenant Duurzame Woningbouw

Op 29 september 2022 werd door 88 partijen, waaronder ook de NMU, het Convenant Duurzame Woningbouw ondertekend. Een goede stap die voortkwam uit de wens van koplopergemeenten en marktpartijen om duurzaamheidsambities van verschillende gemeenten gelijk te trekken. Zo hoeft niet iedere bouwer met iedere gemeente apart in gesprek over steeds iets andere wensen.

 

Een hoge lat doet hoog springen

De NMU organiseerde op 5 september een avond voor gemeenteraadsleden, waarin bouwers gemeenten vroegen de lat hoog te leggen. Want, zo verwoordde één bouwer het treffend: ‘Van de lat laag leggen, is nog nooit iemand hoger gaan springen’. Wanneer marktpartijen weten wat er van hen wordt verwacht, kunnen zij daarop hun processen inrichten en verder industrialiseren. De nieuw te bouwen woningen hoeven niet duurder te zijn dan ze zouden zijn wanneer ze nog op huidige wijze worden gebouwd. Ook het tempo van bouwen kan prima hoog zijn.

 

Tekenen ConvenantGa voor goud

Samen met deze koploperbedrijven roept de NMU gemeenten op om voor het hoogste ambitieniveau van het Convenant te gaan, namelijk goud. Succesvolle lobby leidde er al toe dat drie gemeenten in onze provincie voor goud gaan: Bunnik, Amersfoort en Utrecht. Inmiddels sluiten ook de gemeenten Zeist en Rhenen aan in dit rijtje. We roepen andere gemeenten op dit voorbeeld te volgen. Alleen als gemeenten gezamenlijk koers bepalen, maken we kans op het halen van de doelen van het Klimaatakkoord.

 

Extra wensen

De afspraken in het Convenant zijn dynamisch. Het goud van nu, is het brons van morgen. Dit betekent dat partijen gezamenlijk de lat steeds hoger zullen leggen. Dat is mooi, want alleen met hogere normen blijven we binnen de afspraken van het Klimaatakkoord.

De NMU heeft haar aanvullende wensen richting gemeenten al op een rijtje gezet. Deze zijn te lezen in het Handboek Bouwen voor de Toekomst, op pagina 69 en 70 (slide 35 en 36 in onderstaand PDF-bestand)

 

Handboek Bouwen voor de toekomst

Download het handboek

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving