Circulaire samenleving

Circulaire samenleving

De NMU zet zich in voor een echte circulaire samenleving. Hierin bestaat geen afval meer en wordt elk product of elke grondstof weer opnieuw gebruikt in kringlopen.

Als Utrechters leven we in een lineaire economie waar producten na gebruik als afval worden weggegooid. In een circulaire samenleving bestaat geen afval meer. Kringlopen worden gesloten en activiteiten en logistiek worden op elkaar afgestemd. De NMU stimuleert een circulaire beweging van onderop om van Utrecht een circulaire topregio te maken. Een belangrijk element hierbij zijn hernieuwbare, biobased grondstoffen als alternatief voor oprakende fossiele grondstoffen. Wij verbinden bewoners, ondernemers en de overheid om een biobased, circulaire samenleving te bevorderen. We sluiten ketens en inspireren anderen om hetzelfde te doen, met een uitgebreid netwerk van koplopers die we ondersteunen in de overgang naar een circulaire samenleving.

 

Directeur Josja Veraart legt uit wat de NMU doet op het gebied van een circulaire samenleving

Wat doet de NMU?

De NMU draagt op een aantal concrete manieren bij aan een circulaire provincie Utrecht:

  • We hebben een landelijk Servicepunt Circulaire Samenleving. Op dit online én offline platform is informatie te vinden over wat een circulaire samenleving inhoudt en wat je daar zelf mee kunt, als individu of bedrijf. Als je vragen hebt, kom je via het Servicepunt in contact met iemand van de Natuur en Milieufederatie Utrecht die je kan helpen. Denk aan vragen over het financieren van een circulair initiatief, het vinden van een locatie voor een circulair bedrijf of het zoeken naar circulaire experts.
  • De NMU is voorzitter van de Alliantie Cirkelregio Utrecht, een samenwerkingsverband met een aantal grote spelers, zoals de provincie, gemeenten en andere netwerkorganisaties. Met deze partners concentreren we ons op de thema’s circulaire bouw en –demontage, afvalvrije gebieden en de biobased economie. De NMU is trekker van het thema biobased economie, waarbij we ons o.a. inzetten voor het toepassen van biobased en circulaire isolatiematerialen bij het (ver)bouwen van huizen.
  • We zoeken constant contact met overheden en bedrijven om er samen met hen voor te zorgen dat circulair handelen ook voor hen ‘het nieuwe normaal’ wordt. In dat kader schreven we in 2019 een document met beleidsaanbevelingen voor gemeenten op het gebied van de circulaire samenleving. In 2021 schreven de Natuur en Milieufederaties samen een document waarin concrete tips worden aangereikt voor gemeenten.

Lees de brochure

Lees de brochure ‘Circulaire economie: volop kansen in de regio!‘ van De Natuur en Milieufederaties!

Vragen? Neem contact op met Pauline of Ieke!

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving

06 16 878 023 E-mail