Over ons

Over ons

Sinds 1972 maakt de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) zich sterk voor een mooie, gezonde en duurzame provincie Utrecht: een provincie met een mooi landschap, een rijke natuur en een schoon milieu. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat de bewoners en ook mensen later en elders van een gezonde leefomgeving kunnen genieten.

Beleidsplan

Ons Beleidsplan 2018-2021 geeft aan wat de speerpunten en activiteiten van de NMU in de komende jaren zijn.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht bestaat uit Josja Veraart (voorzitter, tevens directeur) en Sonja Sars (adjunct-directeur). Op het bestuur wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht.

Verslag en verantwoording

In het Jaarbericht 2021 lees je meer over het werk van de NMU in het afgelopen jaar. Uitgebreide informatie is te vinden in ons Jaarverslag 2020. Verder doen we verslag van onze activiteiten via onze maandelijkse nieuwsbrief.

Statuten

De NMU wordt bestuurd volgens de statuten  die per 1 februari 2022 aangepast zijn. Daarmee voldoet de NMU aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Vragen en klachten

Voor de behandeling van vragen en klachten hanteert de NMU een speciale procedure (.pdf).

ANBI-status

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften van particulieren en bedrijven aan de NMU zijn dus (vanaf een drempelbedrag) aftrekbaar voor de belasting. Zie voor meer informatie de speciale pagina.

Erkend goed doel

De NMU is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge
kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl

Beloningsbeleid

Bij de beloning van medewerkers volgt de NMU de CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen.

Fiscaal nummer

Ons fiscaal nummer (RSIN) is 003001775.

Registratie KvK

De NMU is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41177152.

Rekeningnummer

Het IBAN-rekeningnummer van de NMU is NL37 TRIO 0212179500 t.n.v. Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht te Utrecht.