Bouwen voor de toekomst

Bouwen voor de toekomst – Ga voor Goud!

Nog nooit stond een generatie voor zoveel verstrekkende transities tegelijkertijd: de omslag naar een circulaire economie, klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit, mobiliteitstransitie, verstandig en efficiënt ruimtegebruik, oplossen van de wooncrisis en hervorming van de landbouw. We krijgen die acht opgaven alleen voor elkaar als we tijdens het bouwen van de tienduizenden nieuwe woningen in onze provincie kiezen voor het hoogste niveau van duurzaamheid en aangename, leefbare wijken creëren om te werken en gezond te leven.

Dat moeten we slim aanpakken. Doorgaan met bouwen op de traditionele manier (met veel beton, staal, baksteen en parkeerplaatsen) zorgt voor toename van broeikasgassen en voor logistieke congestie. Zo wordt het onmogelijk om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs en Glasgow te halen. Door gebruik van hout en andere, lokaal te telen, materialen wordt CO2-uitstoot voorkomen en CO2 vastgelegd. Alleen zo kan de bouwopgave binnen CO2-budget plaatsvinden. Daarbij biedt gebruik van lokaal biobased materiaal zoals hennep, vlas, lisdodde etc, een verdienmodel voor de boer. Goed voor de relatie tussen steden en dorpen en het ommeland.

Voor meer info neem contact op met:

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider Duurzame Daken, Bouwen voor de toekomst