Groene klimaatactieve stad

Groene klimaatactieve stad

De NMU werkt aan het vergroenen van steden en dorpen. Dit doen we om de gevolgen van klimaatverandering beter te kunnen opvangen. Groen (en water) houdt de stad namelijk koeler en zorgt ervoor dat regenwater beter opgevangen kan worden. Daarnaast vergroenen we om bewoners een prettigere, groenere en gezondere leefomgeving te geven en hen meer te betrekken bij groen en natuur in hun directe buurt of wijk.

Het klimaat in Nederland (en de rest van de wereld) verandert. Dat betekent dat we steeds vaker te maken gaan krijgen met wateroverlast, droogte en hittestress. Ook neemt het risico op overstromingen  toe. Dat heeft een grote impact op onze directe leefomgeving en de leefbaarheid in de stad. Het is nodig onze steden en dorpen aan te passen om met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan, zodat we ook in de toekomst prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Daar moeten we zo snel mogelijk mee beginnen! Een klimaatbestendige inrichting van onze leefomgeving leidt namelijk tot een aangenaam en gezond woon- en werkklimaat. En uiteraard voor een mooie en aantrekkelijke regio, waar mensen graag willen wonen, werken en verblijven.

Groene daken en gevels

Daarom werkt de NMU aan het vergroenen van onze directe leefomgeving in de provincie Utrecht. Meer groen en water geeft een welkome verkoeling en verlaagt de temperatuur in de stad. Tegelijkertijd stijgt hiermee het waterbergend vermogen van de stad, omdat een bodem met plantengroei meer water kan dragen dan asfalt. Groene daken, groene gevels en stadstuinen/parken geven de stad ademruimte en maken die leefbaar en mooi. Een groene stad verhoogt de lokale biodiversiteit. In zo’n omgeving voelen mensen zich prettig.

Iedereen speelt een rol

Hier ligt een grote opgave voor overheden zoals gemeenten, provincie en waterschappen. Maar het is niet alleen een publieke taak. Meer dan de helft van de ruimte in een stad is particulier grondgebied. Deelname van projectontwikkelaars en bouwers, bewoners, bedrijven en woningcorporaties is ook belangrijk. En dat is precies wat soms moeilijk van de grond komt.

Ervaringen en voorbeelden

De NMU werkt aan groene daken, groene bedrijventerreinen en groene wijken en buurten. Daarnaast zetten we onze kennis en expertise in voor goed klimaatbestendig beleid bij overheden. En we brengen partijen bij elkaar om concreet te werken aan klimaatadaptatie.

Onze visies en handreikingen overzichtelijk bij elkaar zien? Check de Toolbox Klimaatadaptatie voor onze ideeën en kennis!

Jeannine legt uit wat wij doen voor een groen-blauwe stad

Meer weten? Neem contact op met Jeannine!

Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Projectleider gezonde leefomgeving – citizen science