Landschap van de Toekomst

Het landschap van de Toekomst

Op naar een mooie en duurzame provincie Utrecht in 2072 

9 maart 2022 bestond de NMU 50 jaar! Een mooie gelegenheid om 50 jaar terug te kijken, en 50 jaar vooruit. Op deze pagina en in onze publicatie presenteren we ons ideale toekomstbeeld: het Landschap van de Toekomst. Hoe ziet het Utrechtse landschap eruit over 50 jaar, in 2072? Hoe wonen en leven we, werken we en recreëren we? Hoe kijken we dan naar onze straat, onze wijk, ons landschap?

“Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.” Schreef Antoine de Saint-Exupery.

Verlangen naar een mooie omgeving. Daartoe hebben we toekomstbeelden geschetst. Om u te doen verlangen naar deze toekomst. Een toekomst waar het heerlijk vertoeven is. Waar ruimte is om te leven, te wonen en te werken en dat allemaal op een duurzame en houdbare manier. We hebben deze beelden geschetst om u te inspireren te bouwen aan de toekomstbestendige provincie Utrecht in 2072.   

Met input van ons netwerk hebben we beelden ontwikkeld die laten zien hoe de buurt, de gemeente en het landelijk gebied eruit zou kunnen zien in 2072. Wat zie je, als je je deur uitloopt en hoe zorgen we ervoor dat ook met verdichting in de stad, de straat een fijne plek blijft? We schetsen de toekomst van het bouwen. Dit levert een beeld op van wijken die energieleverend, circulair, klimaatadaptief en biodivers zijn. Ook laten we de reacties van onze achterban op deze beelden zien en de gedachten die daarbij spelen.  

Graag gaan wij de komende tijd verder met u in gesprek over hoe we daadwerkelijk komen tot het Landschap van de Toekomst. Wie heeft welke rol? Welke belemmeringen lossen we op? Welke innovaties zijn er nodig? Wat betekent dit voor onze huidige keuzes die we maken?  

Met al deze mooie ambities, lopen we aan tegen de grenzen van de ruimte. We moeten vanuit het bodem en watersysteem goed kijken, wat waar mogelijk is en zoeken naar slimme functiecombinaties. Om sommige beelden werkelijkheid te laten worden en om de huidige maatschappelijke uitdagingen op te lossen, zal het ook nodig zijn om moeilijke keuzes te maken. Veranderen doet ook pijn.  

We roepen hierbij alle bestuurders, politici, bedrijven, initiatiefnemers, ambtenaren en inwoners uit onze mooie provincie op om niet te wachten, maar vanaf nu samen met ons te kiezen voor de toekomst. Geen verder uitstel, maar actie en aan de slag. Door nú de juiste keuzes te maken, hoeven we geen concessies te doen aan de toekomst waarin ook de generaties na ons, als onderdeel van de natuur, prettig willen en kunnen leven. 

Namens het NMU-team: veel leesplezier. Wij geloven dat het kan, én moet! 

 

Josja Veraart 

Directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht 

 

Download publicatie Landschap van de Toekomst

De NMU vierde haar 50-jarig bestaan!

9 maart 2022 bestond de NMU 50 jaar! Het hele jaar werd hier extra aandacht aan gegeven met als hoogtepunt ons Lustrumbijeenkomst op 1 december 2022 in Lokaal30 in Utrecht. Onze visie op het Utrechts landschap van de toekomst (over 50 jaar) werd gepresenteerd. Daarnaast kon er deelgenomen worden aan diverse workshops met initiatiefnemers uit de regio.

Terugblik Lustrumbijeenkomst

“Met schoon water, grond en lucht hebben we vanzelf op alle plekken 'natuur'. Het is dan weer aantrekkelijk voor plantjes, dieren van vissen tot vogels, insecten etc. Ga voor de ambitie om vrij te zijn van alle uitstoot, vervuiling en verontreiniging.”

Reactie netwerk bij Natuur

“Door op de huidige weg leidt niet tot verbetering van de waterkwaliteit maar tot een verdere teruggang van de waterkwaliteit. Het huidige beleid is absoluut ontoereikend om vooruitgang in de waterkwaliteit te boeken.”

Reactie netwerk bij Waterkwaliteit

“Ambitieuze keuze klinkt top. Hoe verleid je mensen kleiner te gaan wonen? Dat heeft te maken met besef van woonkwaliteit, waarbij het niet meer gaat om oppervlakte (kwantiteit), maar om woongenot (kwaliteit).”

Reactie netwerk bij Woningbouw

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!