Veel enthousiasme voor duurzame daken bij bewoners Stichtse Vecht

Veel enthousiasme voor duurzame daken bij bewoners gemeente Stichtse Vecht 

De NMU organiseerde 14 maart jl. een bewonersavond over duurzame daken. Dit deed zij samen met het MEC Maarssen en de gemeente Stichtse Vecht. Sprekers van Babylon Daken en Solar Sedum vertelden over de mogelijkheden voor groen en zonnepanelen op het dak. De gemeente was erbij om te vertellen over hoe de gemeente werk maakt van klimaatadaptatie (de omgeving aanpassen aan het veranderend klimaat) en ondersteuning biedt aan bewoners, onder andere in de vorm van subsidies. 

Duurzame Daken

Kurk en schapenwol op het dak 

Eduard Beekhuizen van Babylon Daken trapte af met een mooie opsomming van alle redenen waarom we eigenlijk állemaal een duurzaam dak zouden moeten willen (zie de PDF van de presentaties onderaan dit bericht).  

Hij werkt met natuurlijke materialen zoals kurk en schapenwol. Hij bood de aanwezige bewoners korting aan. Zeker wanneer bewoners samen een buurtproject opstarten en dus gezamenlijk inkopen, loopt die korting aardig op. Zie de website van Babylon Daken voor informatie, mogelijkheden en voorbeelden. 

Groen en zonnepanelen 

Floris Mutsaers van Solar Sedum ging in op de mogelijkheden om zonnepanelen en groen geïntegreerd aan te leggen op het dak. Voordelen hierbij: het groen vormt de ballast om de panelen op hun plek te houden, het groen koelt de zonnepanelen op hete dagen waardoor ze meer opleveren. Solar Sedum werkt met ‘pluggen’ die zij plant, dus de dakeigenaar moet iets meer geduld hebben tot hetdie over tijd uitgroeien tot een groene biodiverse oase wordt op het dak (dan wanneer je sedummatten uitrolt op het dak). Zie voor sheets de PDF. 

Solar Sedum deed de aanwezigen een aanbod voor korting op specifiek bij- en vlindervriendelijke beplanting. Bij samenwerking van twee buren loopt de korting op. Neem vooral eens een kijkje op website of lees de blogs. 

Nog meer biodiversiteit 

Ronald Jansen van de Omgevingsdienst enthousiasmeerde de aanwezigen om maatregelen te nemen in de tuin en aan het huis om biodiversiteit te vergroten. Zo kun je met speciale nestkasten gierzwaluwen, vleermuizen en mussen naar je tuin lokken. Kijk vooral eens hier voor inspiratie!  

Subsidies en ondersteuning 

Tot slot vertelde Ronald Loeve van de gemeente waaar de gemeente aan werkt, hoe de gemeente zich voorbereidt op het veranderend klimaat met heviger regen en langere periodes van droogte en (extreme) hitte. Heb je een goed idee om je buurt samen met buurtgenoten klimaatbestendig te maken? Gemeente hoort het graag! Zie de presentatie.  En kijk vooral op: www.stichtsevecht.nl/regenwatersubsidie; www.stichtsevecht.nl/groenzelfdoen; www.nk-tegelwippen.nl en www.klimaatklaar.nl/jij/. Of stuur een mail aan klimaatbestendig@stichtsevecht.nl als je kansen ziet voor samenwerking met de gemeente.  

Ieke Benschop van de NMU sluit de avond af met het bedanken van Margot Aler en Moreno de Vries voor hun gastvrijheid en verwijzing naar het Servicepunt Duurzame Daken van de NMU. Daar helpt de NMU bewoners, bedrijven, woningcorporaties etc.  

Bekijk hier de presentatie (PDF)

 

Wil je meer weten? Neem dan contact op!

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving

06 16 878 023 E-mail
Profiel Alexander Daniel

Alexander Daniel

Projectleider natuurinclusieve samenleving – duurzame landbouw

06 81 793 240 E-mail LinkedIn