Martha Harssema

Martha Harssema

Martha houdt zich bij de NMU bezig met ruimtelijke plannen en omgevingsvisies. Ze beoordeelt en waar nodig beïnvloedt deze plannen van gemeenten, provincie en particulieren voor natuur, milieu en duurzaamheid. Daarnaast kunnen inwoners of ‘groene’ belangengroepen via Adviespunt Ruimte bij haar terecht met vragen over ruimtelijke ordening, hoe besluitvorming bij een gemeente werkt en hoe je dat proces kunt beïnvloeden. Martha denkt graag met hen mee en benut haar jarenlange ervaring als planoloog bij gemeenten.

Martha heeft zich ook verdiept in de Omgevingswet en geeft daarover cursussen aan bewoners en groene groepen.

Haar persoonlijke motivatie om bij de NMU te werken is een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzaam en natuurlijk Utrecht.

Neem contact op met Martha

Profiel Martha Harssema

Martha Harssema

Projectleider natuurinclusieve samenleving – ruimtelijke ordening