Anne Slabbekoorn

Anne Slabbekoorn

Anne werkt sinds april 2024 bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht en zet zich in voor de energietransitie in de provincie Utrecht. Dit doet ze onder andere door beleid van gemeenten en provincie te beïnvloeden voor een maatschappij- en natuurinclusieve energietransitie. Anne vertegenwoordigt de Natuur en Milieufederatie Utrecht in drie Regionale Energie Strategieën (U16, Amersfoort en Food Valley). Daarnaast traint en ondersteunt ze bewoners en bewonersinitatieven in de energietransitie.

 

Anne heeft de afgelopen jaren in verschillende rollen en organisaties gewerkt aan een duurzamer energiesysteem. Naast de transitie naar duurzaam opgewekte energie zet Anne zich graag in voor een democratischer energiesysteem waar bewoners meer zeggenschap hebben over hun energievoorziening. Naast haar werk in de energietransitie is ze ook bestuurslid van de Voedseltuin Overvecht.

Neem contact op met Anne

Profiel Anne Slabbekoorn

Anne Slabbekoorn

Projectleider klimaat - energietransitie