Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 

Olav-Jan van Gerwen
Voorzitter
Plv. sectorhoofd Duurzame Ontwikkeling, Planbureau voor de Leefomgeving

 

 

 

Benno Oosterom
Founder DODUVA ontwikkeling en advies

 

 

 


Arthur van Mansvelt

Senior Engagement Specialist, Achmea Investment Management

 

 

 


Marianne Kallen-Morren

Advocaat, mediator

 

 

 

 

Conny Groot
Senior Projectleider Marketing & Campagnes Natuur & Milieu

 

 

 

Jeannette Levels-Vermeer
Partner / senior adviseur LBP|SIGHT
Lid commissie Milieu en Ruimte, gemeente Soest

 

 

 

Gijs Kuneman (aspirant lid)

Directeur-bestuurder bij Bosgroep Midden Nederland, een coöperatie van eigenaren van bos en natuurterreinen. Werkgebied Gelderland, Utrecht, Flevopolders, en Noord- en Zuid-Holland

 

 

 

Sylvia Strik (aspirant lid)

Universitair docent en ambassadeur
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Utrecht
Institute for Risk Assessment Sciences, faculteit diergeneeskunde, universiteit van Utrecht, Utrecht