Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Olav-Jan van Gerwen
Voorzitter
Plv. sectorhoofd Duurzame Ontwikkeling, Planbureau voor de Leefomgeving
Conny Groot
Senior Projectleider Marketing & Campagnes Natuur & Milieu
Jeannette Levels-Vermeer
Partner / senior adviseur LBP|SIGHT
Lid commissie Milieu en Ruimte, gemeente Soest
Gijs Kuneman
Directeur-bestuurder bij Bosgroep Midden Nederland
Werkgebied Gelderland, Utrecht, Flevopolders, en Noord- en Zuid-Holland
Sylvia Bannier-Strik
Universitair docent en ambassadeur
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Utrecht
Institute for Risk Assessment Sciences, faculteit diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Hendrik Stegenga
Founder and Board Member at Foundation Saidia Kwale
Bas van de Griendt
Head of Sustainability Services &ESG at JLL en en daarnaast o.a. lid RvC Woningbelang
Marielies Schelhaas
Secretary General at Netherlands National Commission for Unesco