Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 

Olav-Jan van Gerwen
Voorzitter
Plv. sectorhoofd Duurzame Ontwikkeling, Planbureau voor de Leefomgeving

 

 

 

Benno Oosterom
Founder DODUVA ontwikkeling en advies

 

 

 


Arthur van Mansvelt

Senior Engagement Specialist, Achmea Investment Management

 

 

 


Marianne Kallen-Morren

Advocaat, mediator

 

 

 

 

Conny Groot
Senior Projectleider Marketing & Campagnes Natuur & Milieu

 

 

 

Jeannette Levels-Vermeer
Partner / senior adviseur LBP|SIGHT
Lid commissie Milieu en Ruimte, gemeente Soest

 

 

 

Gijs Kuneman

Directeur-bestuurder bij Bosgroep Midden Nederland, een coöperatie van eigenaren van bos en natuurterreinen. Werkgebied Gelderland, Utrecht, Flevopolders, en Noord- en Zuid-Holland

 

 

 

Sylvia Strik

Universitair docent en ambassadeur
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Utrecht
Institute for Risk Assessment Sciences, faculteit diergeneeskunde, universiteit van Utrecht, Utrecht

 

 

De Raad van Toezicht telt daarnaast de volgende adspirant-leden:

  • Hendrik Stegenga
  • Bas van de Griendt
  • Marielies Schelhaas