Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Caroline Porsius Caroline Porsius
Voorzitter
Programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer
Conny Groot
Senior Projectleider Marketing & Campagnes, Natuur & Milieu
Jeannette Levels-Vermeer
Partner / senior adviseur LBP|SIGHT
Lid commissie Milieu en Ruimte, gemeente Soest
Gijs Kuneman
Directeur-bestuurder bij Bosgroep Midden Nederland
Werkgebied Gelderland, Utrecht, Flevopolders, en Noord- en Zuid-Holland
Sylvia Bannier-Strik
Universitair docent en ambassadeur
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Utrecht
Institute for Risk Assessment Sciences, faculteit diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Bas van de Griendt
Eigenaar Stratego Advies en daarnaast o.a. lid RvC Woningbelang
Marielies Schelhaas
Secretary General at Netherlands National Commission for Unesco