Alies van den Berg

Alies van den Berg

Alies werkt met veel plezier aan verschillende projecten die bijdragen aan een natuurinclusieve samenleving. Dat doet ze zowel in het stedelijk- als buitengebied. Zo heeft ze het project Heuvelrugtuinen opgezet, waarin we sinds 2020 bewoners van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug helpen om via hun tuin bij te dragen aan de natuur en het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast zet ze zich via het project Groen aan de Buurt in om bewonersinitiatieven en gemeenten te helpen met het vergroenen van de openbare ruimte in wijken.

Ook in het buitengebied draagt ze bij aan de natuur, o.a. via projecten als Plan Boom en agroforestry proefpercelen. Zo zorgen we samen met grondeigenaren en andere belanghebbenden voor meer bomen en struiken in het buitengebied. Dit doen wij door hen te ondersteunen met kennis, plantmateriaal en advies. Een belangrijk onderdeel van haar werk is ook het faciliteren van kennisuitwisseling. Bijvoorbeeld door het opzetten van een voedselbossennetwerk en het Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen in de provincie Utrecht.

Tot slot co├Ârdineert ze de Oostbroeksamenwerking. Dit is een samenwerking tussen de verschillende natuurorganisaties in de provincie Utrecht. Samen maakten zij de Natuurvisie 2050 voor de provincie Utrecht en denken ze mee met provinciaal natuurbeleid.

Alies krijgt veel energie van de samenwerking met vrijwilligers, grondeigenaren, overheden en andere natuurorganisaties. We laten zien dat het kan en dit doen we samen met mensen die ook graag willen!

Projecten

Neem contact op met Alies

Profiel Alies van den Berg

Alies van den Berg

Projectleider natuurinclusieve samenleving