Alexander Daniel

Alexander Daniel

Alex werkt sinds najaar 2022 bij de NMU en houdt zich bezig met vraagstukken en projecten rondom landbouw, natuur en het verband tussen die twee, boeren en de samenleving.Zo begeleidt hij het project “De Groene Contour”. Hiernaast ondersteunt hij initiatieven zoals “De Good Food Club”, “Valuta voor Veen” en “Voedselbossen/Agroforestry” en werkt hij mee aan onze toekomstvisie voor natuur en landbouw in de Provincie Utrecht.

Ook door veel op boerderijen te werken is hij gedreven door de overtuiging dat er een manier van landgebruik en voedselproductie mogelijk is waarin niet geprobeerd wordt minder slechte impact, maar juist méér goede impact maken. Hierbij gaat het niet alleen om impact op klimaat, bodem of biodiversiteit maar ook op verdienmodellen voor boeren en landgebruikers en menselijk welzijn. Dit streven zal je terugzien in zijn werk bij de NMU.

Naast zijn werk is Alex veel buiten en houdt hij zich bezig met sporten, voetbal en drummen in een funkband.

Neem contact op met Alex

Profiel Alexander Daniel

Alexander Daniel

Projectleider natuurinclusieve samenleving – duurzame landbouw