Jeannine van Bree

Jeannine is bij de NMU projectleider voor het thema Gezonde Mobiliteit. Zij houdt zich onder andere bezig met regionale samenwerking voor gezonde lucht, snelfietsroutes en projecten met bedrijven en bewoners om gezond op pad te gaan.
Daarnaast is zij projectleider voor de onderwerpen Klimaatadaptatie en Groen-blauwe stad. Zij richt zich op het klimaatbestendig inrichten van onze leefomgeving en op projecten om onze leefomgeving te vergroenen.
Tot slot is Jeannine coördinator van het Netwerk Utrecht2040, heeft zij een rol in de totstandkoming van de Staat van Utrecht en houdt zij zich bezig met input voor provincie en gemeenten op het gebied van omgevingsvisies.

Na haar studie Sociale Geografie en Planologie werkte Jeannine eerst een tijdje bij de Kamer van Koophandel, voor zij in 2013 bij de NMU ging werken.

Neem contact op met Jeannine

Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Duurzame mobiliteit | Groen-blauwe stad