Raad van Advies

Raad van Advies

De NMU kent ook een Raad van Advies. Deze Raad bestaat uit maximaal 21 leden, waarvan 14 afkomstig zijn uit het lokale netwerk. De overige 7 leden zijn werkzaam bij Utrechtse organisaties. De Raad functioneert als klankbord voor de NMU. Drie maal per jaar komt de Raad bijeen. De leden bespreken actuele natuur en milieuthema’s, leveren ideeën en geven advies over de werkzaamheden van de NMU.

 

Leden van de Raad van Advies

 • Aline te Linde – TwynstraGudde: adviseur in water en ruimtelijke ordening.
 • Brecht van der Laan – Expert consuminderen, initiatiefnemer Circulair Ambachtscentrum Woerden en werkt in de zonne-energiesector, betrokken bij burgerinitiatief Duurzaam Woerden en energiecoöperatie Woerden Energie.
 • Cor Nieuwenhuijse – Energiemaatje en -ambassadeur bij Mijn Groene Huis in Zeist. Lid gemeentelijke stuurgroep energiearmoede gemeente Utrechtse Heuvelrug.
 • Dympf Hoffmans – Bestuurslid Oog voor Warmte, een buurtinitiatief voor aanleg van een lokaal warmtenet met aquathermie. Was projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Utrecht.
 • Edwin Koster (voorzitter) – Hoofd Strategie, Lobby en Stedelijke Sturing, Ruimte Gemeente Utrecht
 • Frank van Laerhoven – Verbonden aan de Universiteit Utrecht. Het departement Innovatie, Milieu, en Energiewetenschappen (IMEW), Frank verzorgt bachelor en masteronderwijs voor studenten die geïnteresseerd zijn in duurzaamheidsvraagstukken.
 • Gerard Smakman – Lid klankbordgroep Duurzame Stad, gemeente Amersfoort, coördinator Platform Duurzaam Kattenbroek, bestuurslid Bewoners Initiatieven Kattenbroek.
 • Guido Meerman – Gemeente Utrechtse Heuvelrug bij Foodvolk, dat onderdeel is van lokaal initiatief Goedvolk.
 • Hidde van der Maas – Adviseur bij Over Morgen op transitievraagstukken rondom duurzame mobiliteit, energietransitie en gebiedsontwikkeling.
 • Jan Morren – Penningmeester van de Kerngroep Ring Utrecht. Actief lid van de Partij voor de Dieren in Utrecht.
 • Jasper de Vries – Duurzaamheidscommunicatie, vertrouwen, landbouw-natuurrelatie.
 • Jitske Tiemersma – Kwartiermaker kennisinfrastructuur NLZVE en Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht (EVAG).
 • Karin Geschiere – Veranderkundige en ecoloog.
 • Marinke Kruijt – Ruimtelijk strateeg bij de Provincie Utrecht.
 • Pascal Mulder – Lid bestuur van de stichting “Mooi Soestdijk”, Business Controller Maatschappelijk Vastgoed a.i. bij Gemeente Utrecht.
 • Ronald Sies – Lid wijkcommissie Zandweg Oostwaard, bewonersoverleg in Maarssen, zelfstandig HR consultant.
 • Wim Boesten – Voorzitter Werkgroep Behoud Lopikerwaard, voormalig huisarts.