Netwerken

Netwerken

De Natuur en Milieu Federatie wil connectie leggen met overheden, bedrijven en professionals. Onze verbindende en inspirerende rol in het netwerk van bedrijven en andere professionals geven we op verschillende manieren vorm. Zo coördineren we het Utrecht2040-netwerk, de Staat van Utrecht, de Oostbroek-organisaties en de Alliantie Cirkelregio Utrecht. Daarnaast maken we ook deel uit van de gebiedscommissies en zijn we trekker en voorzitter van de Regionale EnergieAlliantie.

Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht is de regionale kennisbron met uitgebreide data en informatie over de provincie en de 26 gemeenten. De kennis uit de Staat van Utrecht helpt om het gesprek te voeren over maatschappelijke opgaven, als basis voor beleid en samenwerking in de provincie.
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Jeannine via 06 41 525 475 of .

Netwerk Utrecht2040

De NMU, als coördinator van het Netwerk Utrecht2040, voert binnen het programma van de Staat van Utrecht verschillende activiteiten uit. Op die manier voeren we het gesprek met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen, over de maatschappelijke opgaven die worden gesignaleerd in de Staat van Utrecht. In het Netwerk Utrecht2040 organiseert de NMU betrokkenheid bij en samenwerking door verschillende partijen in de regio voor deze maatschappelijke opgaven. Het uiteindelijke doel; een duurzame provincie in 2040!
Voor vragen kun je terecht bij Jeannine, te bereiken via 06 41 525 475 of j.van.bree@nmu.nl

Oostbroekorganisaties

De NMU werkt nauw samen met de andere natuur- en milieuorganisaties in de provincie Utrecht. Gezamenlijk zijn dit de zogenaamde Oostbroekorganisaties (naar het landgoed Oostbroek, in De Bilt). Hieronder vallen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, IVN Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht.

Samen met deze partners zijn wij betrokken bij de totstandkoming van provinciale en soms ook gemeentelijke plannen. We bespreken deze plannen en maken afspraken over een eventuele gezamenlijke reactie. Soms schrijven we zelf een visiestuk, zoals het plan Groen en Gezond dat wij als input voor de provinciale Omgevingsvisie hebben gepresenteerd.

De NMU is coördinator van de overleggen tussen de Oostbroekpartners en is penvoerder bij gezamenlijke publicaties.
Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met Max via m.zevenbergen@nmu.nl of op 06 41 525 451.

Alliantie Cirkelregio Utrecht

Alliantie Cirkelregio Utrecht is een netwerkorganisatie van regionale partners die samen toewerken naar de circulaire topregio Utrecht. Dit doen ze op basis van een programma, met name door de economische en innovatieve kracht in de Utrechtse regio duurzaam te versterken. We smeden nieuwe allianties, ontwikkelen en delen kennis, en zetten projecten op als een echte netwerkorganisatie. We werken toe naar circulariteit van grondstoffen en producten, dus geen afval is hierbij het uitgangspunt. De NMU is voorzitter van de Alliantie.

Mail voor meer informatie Josja Veraart, j.veraart@nmu.nl, tel. 06 51 265 558.

Regionale EnergieAlliantie

Ter versnelling van de regionale energietransitie, werken diverse partners uit de regio sinds 2014 samen in de Regionale EnergieAlliantie (REA). De NMU is voorzitter van de alliantie. Doel van de REA is kennisuitwisseling en zorgen voor afstemming tussen de activiteiten die de verschillende factoren uitvoeren in de regio en activiteiten opzetten die bijdragen aan versnelling van de energietransitie.

Mail voor meer informatie Josja Veraart, j.veraart@nmu.nl, tel. 06 51 265 558.

Gebiedscommissies

In de gebiedscommissies praten en beslissen we mee over ontwikkelingen in het landelijk gebied. In de provincie Utrecht gaat het om de Gebiedscommissie Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen.

Meer informatie is te krijgen bij Joris Hogenboom, j.hogenboom@nmu.nl, tel. 06 43 993 582.

De lokale organisaties

De NMU kan niet zonder de samenwerking met lokale organisaties. Juist de deskundigheid van mensen ‘in het veld’ is onmisbaar, evenals de ‘signaalfunctie’ die lokale organisaties hebben. Aan de andere kant kan de NMU lokale organisaties hulp bieden bij het aanpakken van natuur en milieuzaken, o.a. door het Adviespunt Ruimte.

De NMU heeft de lokale groepen in de provincie geinventariseerd, bekijk ze Op de kaart. Staat jouw groep er niet bij? Laat hem toevoegen. Zo kunnen bewoners of andere groepen zien waar ze terecht kunnen met vragen of waar zij zelf mee kunnen helpen.

Wil je je organisatie aanmelden of wil je nadere informatie? Neem dan contact op met Angelique Erkelens.