Milan van Hulst

Milan van Hulst

Ik houd me bezig met ruimtelijke plannen en omgevingsvisies. Als natuur en milieu in het nauw komen reageer ik op deze plannen zodat natuur, milieu en duurzaamheid zo goed mogelijk beschermd worden. Daarnaast kunnen inwoners of ‘groene’ belangengroepen via Adviespunt Ruimte bij mij terecht met vragen over ruimtelijke ordening, hoe besluitvorming bij een gemeente werkt en hoe je dat proces kunt beïnvloeden. Met mijn ervaring bij NMU en als advocaat probeer ik via gesprekken tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

 

Vanaf mijn vroege jeugd heb ik mij ingezet voor natuur en milieu en ik ben blij dat ik dat bij NMU kan voortzetten.