Jessica Doorn

Jessica Doorn

Jessica zet zich in om een versnelling te bereiken in de energie- en warmtetransitie. Ze zorgt dat bewoners, overheden en bedrijfsleven weten wat ze kunnen en moeten doen om de juiste duurzame maatregelen te nemen. Ze jaagt initiatieven aan om te komen tot duurzame warmtebronnen voor woonwijken, met participatie van bewoners en stakeholders.

Jessica is bevlogen bezig met alles wat een duurzamere wereld geeft en past dit toe in haar werk en privé leven. In haar voorgaande baan zette ze zich in voor het versnellen van de circulaire economie. Het onderwerp circulaire energietransitie houdt haar nog altijd bezig. Daarom verbouwt ze haar aardgasvrije 100-jaar oude huis zo duurzaam, circulair en biobased mogelijk. Ook zet ze initiatieven in haar eigen wijk op om gezamenlijk te verduurzamen via collectieve acties. Want de warmtetransitie gaat alleen lukken als we het samen oppakken!

Jessica verbindt goede ideeën tot gedragen en geslaagde initiatieven. Wil je samen met je wijk een warmte-initiatief starten? Neem contact met haar op!

Neem contact op met Jessica

Profiel Jessica Doorn

Jessica Doorn

Projectleider klimaat – duurzame warmte