Aardgasvrije nieuwbouw, een aantrekkelijk aanbod

augustus 5, 2019

Aardgasvrije nieuwbouw, een aantrekkelijk aanbod

We willen van het aardgas af. Gelukkig zijn er zeer goede alternatieven voor verwarming van woningen! Steeds meer projectontwikkelaars passen hun plannen aan en bieden hun kopers aardgasvrije nieuwbouw aan. De NMU vindt dit een positieve ontwikkeling en adviseert deze kopers voor deze toekomstbestendige variant te kiezen. Dat pakt ook financieel gunstig uit, blijkt uit het kostenplaatje dat we maakten.

Door te kiezen voor aardgasvrije nieuwbouw draag je niet alleen bij aan de energietransitie maar maak je ook de beste keuze voor je portemonnee.  Dat laat onderstaand plaatje, dat de NMU gemaakt heeft voor de woningen in de nieuwbouwwijk Het Burgje in Odijk, gemeente Bunnik, zien.

Kosten wonen in een aardgasvrije woning
(afgezet tegen een woning met aardgas)
Meerkosten warmtepomp  Meer/minder 
Luchtwaterwarmtepomp  € 13.450,00
Subsidie warmtepomp (www.rvo.nl)  € -1.900,00
Meerkosten  € 11.550,00
Zonnepanelen
Extra zonnepanelen + extra omvormer (14 panelen voor 3500 kWh warmtepomp)  € 5.000,00
BTW aftrek voor particulieren  € -1.050,00
Meerkosten  € 3.950,00
Kostenplaatje gasloze woning met extra zonnepanelen
Extra financiering benodigd voor gasloze woning inclusief extra zonnepanelen  € 15.500,00
Kosten per maand extra financiering gasloze woning  € 54,00
Vervallen vastrechtkosten gas per maand  € -20,00
Verlaging energierekening – gerekend met prijzen 2019 – per maand  € -89,17
Verlaging energierekening – gerekend met prijzen 2026 – per maand  € -103,75
Financieel voordeel per maand (in 2019): € 55,- oplopend naar € 70,- vanaf 2026
Kostenplaatje gasloze woning zonder extra zonnepanelen
Extra financiering benodigd voor gasloze woning exclusief extra zonnepanelen  € 11.550,00
Kosten per maand extra financiering gasloze woning  € 39,00
Vervallen vastrechtkosten gas per maand  € -20,00
Verlaging energierekening – gerekend met prijzen 2019 – per maand  € -22,08
Verlaging energierekening – gerekend met prijzen 2026 – per maand  € -51,25
Financieel voordeel per maand (in 2019): € 3,- oplopend naar € 32,- vanaf 2026

De geschatte kosten zijn gebaseerd op het gemiddeld gasverbruik in een woning van 150 m2 (1.500 m3), extra stroomverbruik door de warmtepomp van 4000 kWh, en een hoeveelheid van 3500 kWh die opgewekt wordt met eigen zonnepanelen. Voor energieprijzen 2019 is gerekend met € 0,79 per m3 gas en € 0,23 per kWh. Voor 2026 met € 0,89 per m3 gas en € 0,18 per kWh. Deze prijsontwikkeling zal met stapjes gaan de komende jaren. Geschatte kosten voor extra financiering zijn gebaseerd op de huidige rente van 1,5%.

In het bovenstaande financiële plaatje zijn kosten voor vervanging warmtepomp c.q. cv-ketel niet meegenomen. Deze zien er globaal als volgt uit: warmtepomp: vervanging na 15 à 20 jaar: € 8.000 à € 9.000; cv-ketel: vervanging vanaf 2021 verplicht door hybride ketel: € 6.000 à € 7.000.

En hoe financier je dat dan?

U ziet dat de aardgasvrije variant financieel gunstig uitpakt. Gelukkig zijn er ook financieringsmogelijkheden. Zo kunt u de meerkosten meefinancieren in de hypotheek; dit kan tot 106% van de woningwaarde. Dit extra bedrag komt dan bovenop de maximale hypotheek die gebaseerd is op het inkomen. Voor een woning met minimaal een energielabel A++ of een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van maximaal 0,6 kunt u maximaal € 9.000 extra lenen.  Voor een woning met EPC 0 of lager kunt u € 15.000 extra lenen. Voor al deze mogelijkheden geldt de eis van een minimaal bruto gezinsinkomen van € 33.000. Het extra geleende bedrag wordt buiten de inkomenstoets gehouden. Daarnaast bieden sommige financiers rentekorting en bestaan de Energiebespaarlening en Duurzaamheidslening. Laat u goed informeren. De makelaars van Het Burgje werken samen met financieel adviseurs van Hanno.

Tot slot: mocht het niet lukken de warmtepomp in uw hypotheek mee te financieren, dan zijn er ook marktpartijen waar u een warmtepomp kunt leasen.

Tags:

Voor meer informatie:

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving

Meer energienieuws