FIXbrigade provincie Utrecht: Welke lessen hebben we geleerd?

Pilot-project FIXbrigade in de provincie Utrecht:

Welke lessen hebben we geleerd?

Van augustus 2022 tot en met september 2023 werkte de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) samen met de provincie Utrecht, Utrechtse gemeenten, de FIXbrigade.nl, woning-corporaties, vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties en lokale duurzaamheidsinitiatieven in diverse delen van de provincie aan het opzetten van FIXbrigades. In deze paper gaan we in op de lessen die in het eerste jaar van de Utrechtse FIXbrigade zijn geleerd en doen we aanbevelingen voor het vervolg.

Wat is een FIXbrigade?

FIXbrigades zijn professionele klusteams die gratis kleine en middelgrote energiebesparende maatregelen uitvoeren in slecht geïsoleerde woningen van mensen met een inkomen tot maximaal 140% van het minimuminkomen. FIXbrigades werken met een leermeester/leerling-constructie. De leermeester is een geschoolde en ervaren vakkracht, de leerlingen (de fixers) zijn meestal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (statushouders, (voormalig) daklozen, schoolverlaters, mensen met een uitkering) die via de FIXbrigade een leer-werktraject volgen.

Daarmee heeft de FIXbrigade een drieledig effect:

  • Voorkomen van (energie)armoede
  • Terugdringen van CO2-uitstoot
  • Opleiden van vakmensen voor de energietransitie

Geleerde lessen:

  1. Werk zoveel mogelijk met lokale mensen en lokale organisaties
  2. Betrek het sociaal domein
  3. Zorg dat de FIXbrigade aansluit bij een breder energiebesparingsaanbod
  4. Begin met een wijkaanpak in samenwerking met woningcorporaties
  5. Sta open voor koppelkansen
  6. Maak gebruik van de diensten van de FIXbrigade.nl
  7. Neem de tijd

In onze paper gaan we verder in op deze zeven punten.

Lees hier onze paper

 

Resultaten en vervolg

Inmiddels zijn in de provincie Utrecht in 5 gemeenten FIXbrigades van start gegaan en lijkt er ruimte te zijn voor meer. De advisering en ondersteuning voor deze nieuwe brigades is door de NMU overgedragen aan de regiocoördinator Utrecht van de FIXbrigade Nederland. Naast het uitbreiden van het aantal FIXbrigades en het uitbreiden van het werkgebied van de fixers naar particuliere huur- en koopwoningen is het volgens de NMU van belang dat er ook verder wordt gebouwd aan andere vervolgacties, mede op basis van de netwerken en contacten die via de FIXbrigade zijn ontstaan. Het dichten van kieren en het plakken van tochtstrips is slechts een eerste fase waarin de ergste nood wordt geledigd. Ook daarna ligt er nog veel werk te wachten en dient het isolatieoffensief wat ons betreft met volle kracht te worden voortgezet. Denk hierbij aan het renoveren van woningen, het plaatsen van dubbel glas, spouwmuur isolatie en zonnepanelen op het dak, met voorrang voor mensen met lage inkomens die in slecht geïsoleerde woningen wonen.

We staan nog maar aan het begin van een hele grote besparingsopgave in de gebouwde omgeving. De FIXbrigade laat zien dat die opgave uitdagend maar niet onmogelijk is en maakt wat ons betreft -samen met vele andere besparingsinitiatieven van burgers, overheden en bedrijven- onderdeel uit van een inspirerende en hoopgevende start.

Bekijk ook deze pagina over onze Aanpak Energiearmoede.

FIXbrigade Houten

 

 

Vragen of meer weten? Neem contact op: