Het beste Utrechtse lokale energie initiatief van 2024

april 25, 2024

Soester Energiecoöperatie: beste Utrechtse lokale energie initiatief van 2024

De Soester Energiecoöperatie ontving woensdagavond  24 april een cheque ter waarde van €500,= in het Stadskantoor van Utrecht voor hun vrijwillige inzet voor de energietransitie van onderop. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Avond vol Energie voor energie initiatieven in de Provincie Utrecht.

Lees het juryrapport.

Aukje Treep, wethouder Soest, Elsie Hijstek en Judith de Pagter, Soester Energie Coöperatie

Ieder jaar kunnen duurzame energie-initiatieven zich bij het Servicepunt Energie  aanmelden en kans maken om het beste initiatief van het jaar te worden.

De andere twee genomineerden voor de prijs waren;

 

  • De jury bestond uit:
    • Dymph Hoffmans, bestuurslid Oog voor Warmte, voormalig projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht, Raad van Advies NMU
    • Nienke Bonenschansker – programmamanager U-Thuis en U10
    • Walter Kooy – voormalig directeur Nationaal Groenfonds, Raad van Advies Energie van Utrecht

Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een collectief duurzaam project. De initiatieven worden beoordeeld op impact, innovativiteit, lokaal draagvlak en koppeling van de energietransitie met andere thema’s.

Vanaf 2023 wordt de prijs uitgereikt vanuit het Servicepunt Energie, een samenwerking tussen de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Energie van Utrecht.

Tags: