Samen aan de slag met warmte voor de buurt

Samen aan de slag met warmte voor de buurt 

Steeds meer bewonersinitiatieven zoeken naar manieren om woningen duurzaam te verwarmen. Dat kan met individuele warmtepompen, maar wat is mogelijk met collectieve buurtwarmte? Kunnen we warmte uit een vijver gebruiken? Hoe kunnen we de warmte in de zomer slim opslaan om in de winter te gebruiken? Hoe zorgen we dat warmte betaalbaar wordt voor iedereen en alle typen woningen?

 

Houten in Actie met Collectieve Buurtwarmte en Isolatiepilots

De NMU verzamelt en deelt kennis en ervaringen, en brengt bewonersinitiatieven bij elkaar. Zo hoeft niet iedereen het wiel uit te vinden.  

Zo ook in Houten, waar EnergieRijk Houten met bewonersgroepen in verschillende wijken enquêtes houdt. “We inventariseren wie wil meedoen met bijvoorbeeld een collectieve inkoop voor isolatie. Vandaaruit zien we nieuwe plannen ontstaan, zoals nadenken over collectieve buurtwarmte”, aldus Katrin Larsen (coördinator ERH). “Om dat te versnellen willen we een pilot doen met 1 of 2 wijken in Houten-noord, om te onderzoeken of een collectieve en coöperatieve warmteoplossing haalbaar is voor de wijk. We gaan daarbij kijken naar een bronnet met zonnewarmte, zo mogelijk aangevuld met warmte uit oppervlaktewater in de wijk. Onderweg worden bewoners ook geholpen met de benodigde isolatiestappen van hun woning om mee te kunnen doen.” 

Nico van Didden en Rian Blok wonen in een andere wijk in Houten, zonder vijvers. Zij onderzoeken als bewonersinitiatief of een mini-warmtenet met hun buren haalbaar is. “Een eerste doorrekening wees uit dat bodemenergie weliswaar efficiënt en haalbaar is, maar de geschatte kosten werden te hoog bevonden. We kijken nu naar andere varianten voor onze buurt. Bij voorkeur een mini-warmtenet met collectieve gesloten bodembronnen voor 10 tot 15 woningen.” 

Achter de Kerken in Abcoude Zet Stappen naar een Collectief Warmtenet

In Abcoude zijn bewoners van de wijk Achter de Kerken al een stap verder. “De eerste inventarisatie gaf een aantal goede oplossingen voor buurtwarmte voor onze wijk.” aldus Dirk Fransen. “Dat hebben we besproken in een bewonersavond, met veel positieve reacties. We laten het nu uitwerken in een haalbaarheidsstudie. Dat geeft inzicht in de concrete technische mogelijkheden en de kosten. Want onze voorwaarde is dat het een betaalbaar warmtenet wordt, waar alle woningen in de wijk op kunnen aansluiten. Ook de gemeente ondersteunt het plan, net als de woningbouwcorporatie. In onze wijk staan 112 huurwoningen die de komende jaren verduurzaamd gaan worden. Het zou een win-win zijn als deze woningen dan direct op het warmtenet aangesloten kunnen worden. Het is een oudere wijk, waar een warmtenet met 50 of 70 graden warmte geschikt zou zijn. In het voorjaar krijgen we de uitkomsten van de studie. Die bespreken we dan in een bewonersavond voor de volgende fase. Het zou echt mooi zijn als dit lukt.” 

Buurtwarmte gangbaar in Denemarken

In Denemarken is buurtwarmte heel gangbaar. “Wat daar kan, zou hier ook moeten kunnen. Het is soms nog pionieren, maar met het nieuwe Ontwikkelfonds Warmte en subsidieregelingen vanuit de provincie komt steeds gerichtere ondersteuning beschikbaar. Bewonersinitiatieven van onderop kunnen veel voor elkaar krijgen, ook met buurtwarmte!” aldus Jessica Doorn en Laura Smid, projectleiders energietransitie bij de NMU. 

Ook aan de slag?

De NMU organiseert in het voorjaar van 2024 opnieuw de cursus Leren over Warmte om bewonersinitiatieven vooruit te helpen. Wil jij meer handvatten voor jouw initiatief? Meld je dan aan voor de cursus Leren over Warmte 2024 ! Daarnaast kun je bij het Servicepunt Warmte ook terecht voor advies, informatie en andere kennis- en netwerkactiviteiten. 

 

 

Vragen of meer weten? Neem contact op met Laura of Jessica!

Profiel Laura Smid

Laura Smid

Projectleider klimaat – duurzame energie 06 81 929 676 E-mail LinkedIn