Klimaatambassadeurs

Klimaatambassadeurs

Veel mensen vinden het lastig om te weten waar ze moeten beginnen bij het klimaatbestendig maken van hun huis, tuin en buurt. De NMU leidt daarom bewoners en vrijwilligers met interesse in klimaatadaptatie, op tot klimaatambassadeur.

Ambassadeurs geven advies en organiseren activiteiten

De ambassadeurs zijn onderdeel van een provinciaal netwerk van klimaatambassadeurs die onderling kennis en ervaring delen. Bewoners kunnen met vragen terecht bij de ambassadeur in hun gemeente, die ze helpt en met ze meedenkt. Ook organiseren de ambassadeurs activiteiten in hun gemeente om andere bewoners te enthousiasmeren en gezamenlijk aan de slag te gaan. Voorbeelden zijn het geven van advies aan bewoners, het organiseren van informatiemomenten, en het opzetten van collectieve inkoopacties. Dat alles met het oog op het klimaatbestendig inrichten van de tuin, het huis of de buurt.

De NMU traint en ondersteunt ambassadeurs

De NMU leidt de ambassadeurs op en traint ze via een basistraining van enkele avonden rondom verschillende onderwerpen. Samen met de ambassadeurs zorgen we verder voor bekendheid van de ambassadeurs en bieden we ondersteuning bij hun activiteiten.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht.

Meld je aan als klimaatambassadeur!

Op dit moment zoeken we bewoners en vrijwilligers die graag klimaatambassadeur willen worden. Een klimaatambassadeur heeft interesse in klimaatadaptatie en wil graag samen met anderen aan de slag om concrete maatregelen te nemen. We vragen actieve deelname aan een korte basistraining en wat tijd, energie en inspanning om in de eigen gemeente acties te organiseren die de ambassadeur zélf leuk vindt. In deze flyer vind je meer informatie.

Mensen met interesse om ambassadeur te worden kunnen zich bij ons aanmelden via het onderstaande formulier.

Op 26 november 2020 is er een startbijeenkomst. De trainingen beginnen in 2021.

Meer weten? Neem contact op met Jeannine!

Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Duurzame mobiliteit | Groen-blauwe stad