Duurzame Daken

Duurzame daken

De NMU ziet kansen voor nieuwe natuurgebieden middenin de steden en dorpen van de provincie Utrecht. Waar? Nou, op het grootste braakliggende terrein dat we in Nederland kennen: de daken! In de provincie Utrecht ligt namelijk ongeveer 56 km2 dak, een groot deel daarvan is plat dak. Kansen genoeg dus!

De NMU werkt aan het verduurzamen van de daken. Niet alleen aan groene daken, maar ook aan daken bedoeld voor waterberging (blauwe daken), voor zonne-energie (gele daken) en als verblijfsruimte (rode daken). Duurzaam ingerichte daken dragen bij aan klimaatadaptatie. Ze voorkomen wateroverlast en hittestress, maar dragen ook bij aan gezonde steden en dorpen en biodiversiteit.

Manifest

In 2020 lanceerden wij het Manifest Multifunctionele Daken. Daarin beschrijven wij wat gemeenten, provincie, waterschappen en ontwikkelende partijen kunnen doen om de daken duurzaam te maken.

Servicepunt en icoonprojecten

Op 22 februari 2021 lanceerden we het Servicepunt Duurzame Daken, dat bewoners en bedrijven helpt om hun dak te verduurzamen. Het servicepunt bestaat uit informatie, een stappenplan, goede voorbeelden en advies.

Daarnaast willen we enkele icoonprojecten in de provincie Utrecht realiseren en een fonds opzetten.

Neem contact op met Ieke of Anne

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving

06 16 878 023 E-mail