Toolbox klimaatadaptatie

Toolbox klimaatadaptatie

In deze toolbox hebben wij onze visies en handreikingen overzichtelijk bij elkaar gezet. Op deze manier willen we het deze partijen zo makkelijk mogelijk maken en hen voeden met onze ideeën en kennis.

NMU-klimaatagenda

Het is hard nodig om de provincie klimaatbestendig te maken! In deze nieuwe klimaatagenda is te lezen wat daarvoor nodig is – en wie er een bijdrage aan kan leveren. Daarom roept de NMU bestuurders van provincie, waterschap of gemeente op om het voortouw te nemen. Om met onder andere omgevingsvisies en Regionale Adaptatiestrategiën beleid te maken en concrete maatregelen te stimuleren die bijdragen aan een klimaatbestendige provincie.

Manifest duurzame daken

In de provincie Utrecht ligt zo’n 56 vierkante kilometer aan dak. Die daken zijn prima geschikt om water vast te houden en te vergroenen. Maar dat gebeurt nog veel te weinig. Daarom lanceert de NMU het Manifest Multifunctionele Daken. Met een oproep aan alle betrokken partijen om al die grijze daken zo gauw mogelijk om te toveren naar mooie groene, waterrijke en energieopwekkende daken.

Inspiratiedocument klimaatadaptatie

De NMU schreef in 2018 een inspiratiedocument met tips, handvatten, praktijkkennis, ervaringen en concrete voorbeelden om te werken aan klimaatadaptatie in de provincie Utrecht.

Meer weten? Neem contact op met Jeannine!

Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Projectleider gezonde leefomgeving – citizen science