Natuurlijke klimaatbuffers

Natuurlijke klimaatbuffers

De landelijke Natuur en Milieufederaties werken in de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers aan het realiseren van klimaatbuffers om Nederland zowel veiliger als mooier te maken. Dat doen ze samen met 7 andere partijen en natuurorganisaties.

Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering, waar mens en natuur van profiteren. Met Natuurlijke klimaatbuffers leveren we een grote bijdrage aan een klimaatbestendig Nederland. We onderscheiden diverse soorten natuurlijke klimaatbuffers, zowel in stedelijk gebied als landelijk gebied.

De NMU verspreidt het gedachtegoed van klimaatbuffers richting Regionale Adaptatiestrategieën en bijvoorbeeld Omgevingsvisies. En samen met natuurorganisaties werken we samen aan de realisatie van klimaatbuffers.

Klimaatambassadeurs

Met de landelijke Natuur en Milieufederaties leiden we klimaatambassadeurs op. Zij helpen het gedachtegoed van natuurlijke klimaatbuffers verspreiden en lobbyen bij provincie en gemeente voor de aanleg van natuurlijke klimaatbuffers.

Utrecht kiest focus op de stad als ‘Groene airco’

In Utrecht kiezen we met onze klimaatambassadeurs voor een focus op de klimaatbuffer ‘Groene airco’. Hierbij gaat het om groene en waterrijke natuurgebieden in de buurt van woon-en werkgebieden en om vergroening van onze directe woon- en leefomgeving.

De NMU leidt bewoners en vrijwilligers met interesse in klimaatadaptatie op tot klimaatambassadeur.

De ambassadeurs zijn onderdeel van een provinciaal netwerk van klimaatambassadeurs die onderling kennis en ervaring delen. Bewoners kunnen met vragen terecht bij de ambassadeur in hun gemeente, die ze op hun beurt helpt en met ze meedenkt. Ook organiseren de ambassadeurs activiteiten in hun gemeente om andere bewoners te enthousiasmeren en gezamenlijk aan de slag te gaan. Lees hier meer over de klimaatambassadeurs.

Lees meer over natuurlijke klimaatbuffers op de website van de coalitie.

Meer weten? Neem contact op met Jeannine!

Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Projectleider gezonde leefomgeving – citizen science