Omgevingsvisies en ruimtelijke plannen

Omgevingsvisies en ruimtelijke plannen

Wij streven ernaar overheden zo goed mogelijk te adviseren over het opnemen van een duurzame leefomgeving in de verschillende omgevingsvisies en plannen.

De Omgevingswet die in 2016 is aangenomen bepaalt dat de provincie en gemeenten een Omgevingsvisie moeten opstellen voor hun hele grondgebied. Thema’s die belangrijk zijn voor de NMU, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, natuur en landschap, hebben een sterk ruimtelijke component en raken aan onze fysieke leefomgeving. Daarom adviseren wij overheden hoe ze een duurzame leefomgeving goed kunnen opnemen in de verschillende omgevingsvisies en plannen.

Omgevingsvisie Provincie Utrecht

Samen met de Oostbroekorganisaties (Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN) leveren wij  belangrijke input voor de provinciale omgevingsvisie. In 2018 hebben wij een gezamenlijke visie Groen en Gezond ontwikkeld.  En we hebben deze visie uitgewerkt in een aantal concrete punten en richtlijnen. Verder participeren we in het tourteam en gebiedsbijeenkomsten, denken we mee met bestuurders en politiek en betrekken we onze achterban bij dit proces.

Gezamenlijke visie Groen en Gezond

Gemeentelijke Omgevingsvisies

In 2019 leveren wij ook input voor gemeentelijke omgevingsvisies. Momenteel werken we aan document met concrete bouwstenen hoe gemeenten duurzaamheid vorm kunnen geven in hun Omgevingsvisies en –plannen. Waar nodig of mogelijk participeren wij in lokale bijeenkomsten. Wij betrekken ook onze achterban hierbij.

Meer weten? Neem dan gerust contact op!

Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Duurzame mobiliteit | Groen-blauwe stad