Rijke natuur

Rijke natuur en een mooi landschap

De NMU streeft naar een mooi, gevarieerd en soortenrijk landschap. Hierbij zijn landschap en een rijke natuur in evenwicht met economische activiteiten, waaronder de productie van duurzame energie. Bewoners van dorpen en steden dragen door natuurprojecten in hun eigen omgeving bij aan de versterking van de biodiversiteit in Utrecht.

Utrecht kent een grote diversiteit aan landschappen en natuurgebieden die van grote waarde zijn voor ontspanning, beleving en recreatie. Daarmee dragen deze gebieden ook bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Ook het vestigingsklimaat voor bedrijven en economische sectoren als toerisme en conferentiecentra hebben hier baat bij.

Helaas staan de kwaliteiten in onze volle provincie voortdurend onder druk. Woningbouw, bedrijventerreinen en mobiliteit vragen continu om meer ruimte. Daarnaast kampt het westelijk deel van de provincie Utrecht met bodemdaling en komt er met het energievraagstuk een nieuwe uitdaging op het landschap af.

Actievere burgers

Om de natuur te versterken en gebieden met elkaar te verbinden, wordt er ook in Utrecht gewerkt aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De hiervoor noodzakelijke processen van grondaankoop en natuurinrichting moeten sneller echter verlopen om de nationale en Europese doelen te behalen. Buiten de natuurgebieden, in het landelijk gebied, staat de biodiversiteit zwaar onder druk.
Burgers worden actiever op het gebied van natuur en landschap; In dorpen en steden komen steeds meer bewonersinitiatieven gericht op het versterken van de plaatselijke biodiversiteit en op de beleving van deze natuur.

Dit doet de NMU

De NMU spant zich op verschillende manieren om onze mooie landschappen te beschermen en verder te ontwikkelen.

  • We beoordelen gemeentelijke en provinciale plannen en reageren hier indien nodig mondeling en schriftelijk op. Dat doen we samen met terreinbeherende organisaties.
  • We zijn als lid van de gebiedscommissies actief betrokken bij de realisatie van het natuurnetwerk en denken mee over de versnelling van de voortgang van deze realisatie.
  • Via het project Groen aan de Buurt ondersteunen we samen met IVN Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht burgers en gemeenten bij het realiseren van lokale groene bewonersinitiatieven.
  • Ook werken we via Valuta voor Veen aan een oplossing voor de bodemdalingsproblematiek en werken we aan een goede ruimtelijke en ecologische inpassing van wind- en zonne-energie.

Wil je meer weten over dit onderwerp of een bewonersinitiatief starten? Neem dan contact op met Max Zevenbergen.