Gezonde mobiliteit

Gezonde mobiliteit

De NMU wil schone lucht voor iedereen, altijd en op elke plek in de provincie Utrecht. Daarom zetten wij ons in voor fietsen op korte afstanden en andere schone vervoermiddelen op langere afstanden.

De NMU vindt dat we in de provincie Utrecht op elke plek en altijd aan de advieswaarden moeten gaan voldoen die de Wereldgezondheidsorganisatie stelt voor luchtkwaliteit. Daar is gezonde mobiliteit heel belangrijk voor. Daarnaast levert gezonde mobiliteit een belangrijke bijdrage aan het halen van de doelstellingen in het Klimaatakkoord en heeft het positieve effecten op de bereikbaarheid van onze provincie.

Wij zetten onze kennis en expertise in voor een goed mobiliteitsbeleid bij overheden. We zijn bijvoorbeeld actief binnen de Regionale Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht en leveren relevante input voor bijvoorbeeld verkiezingen of omgevingsvisies. Daarnaast werken wij met burgers, bedrijven, werkgevers, werknemers én overheden aan gezonde mobiliteit in de Campagne Gezond op Pad. Ook maken we ons hard voor een groei van het fietsgebruik en een goed, aantrekkelijk en vooral bekend fietsnetwerk in de provincie Utrecht.

Verkeer en vervoer is voor een groot deel verantwoordelijk voor een slechte luchtkwaliteit die gezondheidsproblemen veroorzaakt. Eén op de acht Nederlanders sterft vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling. Mobiliteit is daarnaast ook verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot, die bijdraagt aan het groeiende klimaatprobleem.

Mattheus vertelt over onze mobiliteitscampagnes!

De afgelopen jaren heeft de NMU ingezet op schone mobiliteit. Fietsend naar school of naar je werk en bezorgdiensten die met de elektrische fietsen of scooters gingen rijden. En ook voor komend jaar zoeken we nog bedrijven om een fietscampagne uit te rollen! Neem contact op met Mattheus voor meer informatie.