Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht

Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht

Gezonde lucht is van levensbelang. En hoewel de lucht gelukkig steeds schoner wordt, is er helaas nog steeds gezondheidsschade door ongezonde lucht. Daarom werken diverse partijen in de provincie Utrecht samen in de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht Regio Utrecht. De NMU is partner in deze agenda.

Schone lucht

In de lucht die wij inademen zitten allerlei stoffen. Uiteraard zuurstof, daar leven wij van. Maar ook ongezonde stoffen, zoals fijnstof, stikstofdioxide en roet. Deze stoffen komen onder andere in de lucht door verkeer, industrie, landbouw of het stoken van hout. Het inademen van deze vervuilde stoffen is voor iedereen ongezond; het kan bijvoorbeeld luchtwegaandoeningen veroorzaken. Luchtverontreiniging is een complex probleem, met verschillende oorzaken en veroorzakers, maar ook verschillende oplossingsrichtingen. Daarom wordt er in de provincie Utrecht door diverse partijen samengewerkt in de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht Regio Utrecht.

Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht Regio Utrecht

De belangrijkste luchtvervuilers in de provincie Utrecht zijn het wegverkeer, de huishoudens en de industrie. En in mindere mate de scheepvaart en landbouw. De Uitvoeringsagenda bevat daarom onder andere maatregelen rondom gezondheid, mobiliteit, houtrook, landbouw, binnenvaart en gevoelige bestemmingen. En daarnaast wordt er gewerkt aan lobby in Den Haag en Brussel.

Rol NMU

De NMU participeert als partner in deze Uitvoeringsagenda. We zijn actief in de werkgroepen mobiliteit en houtstook. We schreven een visie op houtstook en zijn ambassadeur voor de maatregelen op dit thema.

Schone Lucht Akkoord

De provincie Utrecht en een aantal Utrechtse gemeenten hebben het landelijke Schone Lucht Akkoord ondertekend, waarmee ze zich committeren aan het nemen van maatregelen om de uitstoot van ongezonde stoffen te verminderen.

Meer lezen over schone lucht en de Uitvoeringsagenda kan hier.

Wil je meer weten? Neem contact op met Isabel of Jeannine!

Profiel Jeannine van Bree

Jeannine van Bree

Projectleider gezonde leefomgeving – citizen science

06 41 525 475 E-mail LinkedIn