Terugblik Netwerkbijeenkomst over Klimaatbestendige Tuinen en Daken

Veel enthousiasme tijdens de netwerkbijeenkomst over Klimaatbestendige Tuinen en Daken

26 september 2023

Groene tuinen en duurzame daken


Samen aan de slag met klimaat-bestendige tuinen en daken: ‘Vergroening’ als praktisch instrument om bewoners te bereiken

26 september organiseerden vier partijen (RWU, NMU, IVN en NDP) samen een netwerkbijeenkomst. Ongeveer 60 personen kwamen bij elkaar op de 11e verdieping van het Stadskantoor Utrecht.  

Onderwerp was klimaatbestendige, biodiverse tuinen en daken. Het doel van de bijeenkomst was vooral om mensen bij elkaar te brengen die met vergroenen van hun omgeving bezig zijn. Zowel professionals bij gemeenten, woningcorporaties, waterschap, en bedrijven als klimaatambassadeurs: bewoners die in hun eigen omgeving groenprojecten opzetten.  

Het bij elkaar brengen van mensen is zeker gelukt. We hebben veel enthousiaste reacties gehoord. Eigenlijk was iedereen zich ervan bewust dat we elkaar keihard nodig hebben om mooie projecten van de grond te krijgen. 

Mirko van Ingen trapte af met een vlammend betoog over vergroenen van de omgeving. Heel blij en gepassioneerd vertelde hij dat hij vindt dat hij de leukste baan van de wereld heeft. Of was dat Elies Arps van IVN, de volgende spreekster, die haar baan ook de leukste van allemaal vindt? Elies ging in op verschillende projecten die zij vanuit IVN en NMU samen met woningcorporaties heeft uitgevoerd. 

“Ik ben heel blij iedereen zo enthousiast te zien. Het voelde echt als ‘samen de schouders eronder’. Het vraagt om een vervolg, we moeten elkaar blijven opzoeken en nieuwe initiatieven ondersteunen!”

Ieke Benschop, NMU

Ieke Benschop van de NMU vervolgde met een pitch over het verduurzamen van de daken. Die kunnen meerdere doelen dienen, biodiversiteit, waterberging, opwek duurzame energie, of bijvoorbeeld een dakterras of moestuin. Het Servicepunt Duurzame Daken van de NMU helpt verder. Ook de publicaties van het NDP, zoals de Facts & Values Multifunctionele Daken helpen hierbij. 

Dagvoorzitter Irene Poortinga stuurde vooral op het kennis maken met elkaar. Na de pauze sloegen de vonken over. Mensen bespraken aan de hand van verschillende tafelgesprekken wat zij voor elkaar konden betekenen om projecten te starten, of op te schalen. Flappen stonden vol met ideeën en wensen. Tijdens de borrel gingen de geanimeerde gesprekken door en door en door. 

De organiserende partijen kijken terug op een mooie middag en hopen een volgende editie van deze klimaatadaptatie-netwerkbijeenkomst te organiseren! 


E
lies Arps, IVN: “Het verhaal van Mirko en de IVN-ervaringen uit de praktijk, de kennis over duurzame daken van de NMU; het versterkt elkaar allemaal. Het is belangrijk elkaar te kennen, gezichten te zien bij de mensen die hier mee bezig zijn. Bijzonder zo een gemengde groep samen te zien.” 

Peter Hoogeweg, RWU: “Woningcorporaties hebben steeds meer oog voor klimaatadaptatieve maatregelen en zijn als maatschappelijke organisaties ook steeds vaker betrokken bij het actief ‘vergroenen van de leefomgeving’. Dat gaat altijd in samenspraak en samenwerking met bewoners, gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties, zoals IVN en NMU. Daar zijn we erg blij mee. Samen maken we stappen!”

Henriëtte Keijzer, NMU: “Deze bijeenkomst was voor het netwerk van Klimaatambassadeurs zeer geslaagd. Ik zag mensen eindelijk een ingang krijgen bij hun gemeenten. En inspiratie opdoen door andere enthousiastelingen. Moeten we vaker doen, dit!” 

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider leefomgeving – duurzame bouw, duurzame daken en circulaire samenleving

06 16 878 023 E-mail