Samen aan de slag

Toolkit 'Samen aan de slag' 

Wil je zelf aan de slag met het verduurzamen van je dak, en hebben jouw buren en buurtgenoten hierin ook interesse? Probeer dan een buurtproject van de grond te krijgen. Wij helpen je daarbij!  

Duurzaam dak samen buurtinititatief

Voordat je met zijn allen het dak opgaat, klik hier en verdiep je alvast in hoe je het voor jezelf zou willen. 

Laat je inspireren door goede voorbeelden. Daar komen ervaringsdeskundigen aan het woord. Hun ervaring heeft geleid tot de volgende suggesties:

 

1. Pols de interesse via de buurt-app, Facebook, of briefjes in de brievenbus 

Gebruik bijvoorbeeld de volgende tekst:  

 

Beste buren! Steeds meer daken kleuren groen, dat wil ik ook! Op het Servicepunt Duurzame Daken van de Natuur en Milieufederatie Utrecht heb ik informatie gevonden over hoe dat moet, je dak verduurzamen. Er zijn veel opties en je kunt ook prima kiezen voor de combinatie met zonnepanelen en waterberging. Zonnepanelen leveren op een groene ondergrond zelfs meer op. Ik ga zelf in ieder geval aan de slag. Maar als er meer buren interesse hebben, kunnen we er misschien een buurtproject van maken. Stuur me een berichtje als je interesse hebt om samen aan de slag te gaan! Groet, …  

 

2. Creëer een initiatiefgroep(je) 

Maak dit groepje niet te groot, omdat je dan slagvaardig blijft. Wel is het handig om wat verschillende expertises aan je te binden (organisatietalent, technische kennis, communicatie).  

 

3. Maak een plan; taakverdeling en planning 

Afhankelijk van het soort dak, kan het nodig zijn om een berekening te laten maken van de draagkracht van je dak. Stelregel is wel dat als er nu grind op je dak ligt, er zonder twijfel een groen dak op kan (grind eraf, groen erop dus). Sommige aanbieders komen bij je langs om de situatie te bekijken en schatten in of het dak sterk genoeg is. Anders is het raadzaam om een constructieberekeningen te laten maken. Hiervoor zijn constructietekeningen nodig (op te vragen bij je gemeente).  

 

Wat bied je aan? 

Bedenk of je gaat voor een inkoopactie waarbij je zelf al bepaald hebt wat het moet worden (en eventueel ook al bij wie je gaat bestellen), of dat je bij je buren inventariseert waar de interesse naar uit gaat. Wellicht kiest de ene buur voor lichtgewicht extensief groen, de ander voor wat zwaarder, intensief groen en de derde voor groen in combinatie met zonnepanelen. Ook dat kun je uiteraard faciliteren. 

 

Strakke planning 

Een strakke planning werkt goed. Je zult zien dat een groep geïnteresseerden zal blijven groeien en daardoor mensen misschien gaan morren aan deadlines en dus je planing. Beter een strakke hand en je planning handhaven, dan uitstel en onduidelijkheid. Je kunt altijd je draaiboekje weer oppakken of doorgeven aan een opvolger voor fase 2.   

 

Subsidie 

Als je gemeente (of waterschap) subsidie verstrekt op groene (blauwe) daken, is het handig even contact op te nemen met de projectleider hiervan. Hoeveel budget zit er nog in de pot, en voor wanneer is het handig in te dienen? Welke voorwaarden worden er gesteld aan de indiening van subsidie? Zijn de voorwaarden voor een buurtinitiatief misschien iets anders dan voor individuen? Let dus op: als je gemeente geen subsidie verstrekt, kun je soms terecht bij je waterschap.  

 

4. Organiseer een voorlichtingsavond voor je buren  

Hiervoor kun je eventueel al een leverancier van duurzame daken uitnodigen. Zij leveren over het algemeen graag een bijdrage aan een bewonersavonden. Als je nog geen commerciële partij aan je wil binden, kun je wellicht onze presentatie gebruiken als basis. Via een mailtje aan Ieke Benschop (i.benschop@nmu.nl) ontvang je de presentatie in PowerPoint; zo kun je hem aanvullen met je eigen informatie.  

 

5. Inventariseer interesse en mogelijkheden 

Stuur geïnteresseerden een vragenlijst waarin je eventuele keuzes (extensief groen, intensief groen, groen i.c.m. zonnepanelen; indien groot (gezamenlijk) dak: waterberging, terrasfunctie) voorlegt. Dit kun je doen per mail, of je maakt een online vragenlijst aan.    

 

6. Vraag offertes aan 

Vraag offertes aan. Wij hebben leveranciers op een rijtje gezet op de pagina ‘alleen aan de slag’. Klik hier om naar die pagina te gaan.

 

7. (Indien van toepassing) subsidie aanvragen 

Bundel de informatie van alle deelnemers en vraag de subsidie aan. Dit moet vaak al rond zijn voordat je overgaat tot aanleg.  

 

8. Aanleg voorbereiden, coördineren en uitvoeren 

Maak er een mooie dag van! Bedenk waar de producten geleverd moeten worden. Als het een groot project is, is het handig hiervoor meerdere afleverpunten af te spreken.  

 

9. Communicatie

Maak mooie foto’s en filmpjes en post ze op de socials. Jouw initiatief inspireert vast weer anderen! Zo ben je écht samen aan de slag. Neem contact op met de NMU om de positieve vibes te ondersteunen! 

Wil je meer weten? Neem dan contact op!

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider Duurzame Daken, Bouwen voor de toekomst