Subsidies voor duurzame daken

Subsidies voor duurzame daken

Een aantal gemeenten en waterschappen stellen subsidies beschikbaar voor het aanleggen van duurzame daken. Het gaat om Baarn, Houten, Lopik, Nieuwegein, Oudewater, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht en Woerden, en om waterschap De Stichtse Rijnlanden. Ook de provincie Utrecht heeft geld beschikbaar. Hieronder volgt een overzicht met links.

Subsidies van gemeenten

Houten

In Houten kun je subsidie aanvragen voor het afkoppelen van hemelwater en groene daken. De subsidie is beschikbaar voor bestaande (bij)gebouwen in de kernen Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy. Het groendak moet minimaal 6 vierkante meter in oppervlakte zijn en een waterbergende en vasthoudende inhoud van minimaal 15 mm (15 liter) per m2 hebben. Per vierkante meter groendak kun je € 25 subsidie ontvangen, met een maximaal subsidiebedrag per aanvraag van € 750.

Meer informatie bij de gemeente Houten.

Nieuwegein

In Nieuwegein kun je subsidie aanvragen voor de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting van de aanleg van een groendak. Je kunt maximaal de helft van de kosten van je groene dak vergoed krijgen, tot een maximum van € 1.500 per aanvraag. Je aanvraag moet minimaal 6 vierkante meter aaneengesloten groen dak bevatten.

Meer informatie bij de gemeente Nieuwegein. Ook voor informatie over andere duurzame initiatieven.

Oudewater

De gemeente Oudewater verstrekt subsidie aan bewoners die hun dak hebben vergroend met gebruik van sedum. Subsidie wordt alleen toegekend aan reeds vergroende daken van minimaal 6 m², met een minimale wateropslagcapaciteit van 20 liter per m². Het groene dak moet bestaan uit een wortelwerende laag, een drainage-, substraat en vegetatie-laag.

Subsidiebedragen:

 • bij oppervlakte van 6 m² t/m 100 m²: € 25 per m²
 • bij oppervlakte van 101 m² t/m 250 m²: € 20 per m²
 • bij oppervlakte dak van 251 m² t/m 1.000 m²: € 10 per m²

Meer informatie bij de gemeente Oudewater.

Soest

In Soest kun je subsidie aanvragen voor groene daken van minimaal 6 vierkante meter die minimaal 10 jaar in stand kunnen worden gehouden. Van de aanlegkosten van het groene dak wordt tot 33% vergoed, met een maximum van € 30 per vierkante meter en maximaal € 20.000 per gebouw.

Meer informatie bij de gemeente Soest.

Stichtse Vecht

In Stichtse Vecht kun je subsidie aanvragen voor het afkoppelen van hemelwater en groene daken. Voor groene daken geldt een oppervlakte van minimaal 6 vierkante meter. Hieronder de subsidiebedragen voor groene daken. Voor afkoppelen gelden andere bedragen.

Subsidiebedragen groen dak:

 • bij oppervlakte van 6 m² t/m 100 m²: € 25 per m²
 • bij oppervlakte van 101 m² t/m 250 m²: € 20 per m² (met een minimum van € 2.500)
 • bij meer dan 250 m² € 10 per m² (met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 10.000)

Meer informatie over het afkoppelen van hemelwater en groene daken in gemeente Stichtse Vecht vind je in deze links.

Utrecht

In Utrecht kun je subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groendak dat groter is dan 10 vierkante meter. Je kunt ook met anderen een gezamenlijke subsidieaanvraag doen. De gemeente Utrecht vergoedt ook de kosten van constructieberekeningen om te onderzoeken wat het draagvermogen van je dak is.

Subsidiebedragen:

 • intensief groendak: 50% van de kosten tot maximaal € 50 per m2
 • extensief groendak: 25% van de kosten tot maximaal € 25 per m2
 • bouwkundig expert: tot € 250 euro per dak met een maximum van € 1.000 per aanvraag
 • totale subsidie maximaal € 20.000 per aanvraag

Meer informatie bij de gemeente Utrecht.

Veenendaal

In Veenendaal verstrekt de gemeente subsidie voor groene daken. Bij een minimum oppervlak van 5 m2, betaalt de gemeente € 10 per m2 mee. Kijk op de site welke maatregelen de gemeente nog meer met subsidies beloont!

Meer informatie bij de gemeente Veenendaal.

Woerden

De gemeente Woerden verstrekt subsidie aan bewoners die hun dak hebben vergroend met gebruik van sedum. Subsidie wordt alleen toegekend aan al vergroende daken van minimaal 6 m², met een minimale wateropslagcapaciteit van 20 liter per m². Het groene dak moet bestaan uit een wortelwerende laag en een drainage-, substraat en vegetatie-laag.

Subsidiebedragen:

 • bij oppervlakte van 6 m² t/m 100 m²: € 25 per m²
 • bij oppervlakte van 101 m² t/m 250 m²: € 20 per m²
 • bij oppervlakte dak van 251 m² t/m 1.000 m²: € 10 per m²

Meer informatie bij de gemeente Woerden.

IJsselstein

In gemeente IJsselstein kun je subsidie aanvragen voor een groendak via Klimaatneutraal IJsselstein. In 2021 is de prijs (incl. transport, excl. aanleggen) € 57,- per m². Hier gaat 30% subsidie nog vanaf. Hiervoor worden kant-en-klare trays geleverd. Ook is het mogelijk om meteen wortelwerende folie, grind, bemesting etc. te bestellen. Meer informatie, webinar terugkijken en aanmelden kan bij Klimaatneutraal IJsselstein.

Subsidies van waterschappen

Subsidieregeling De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) kent de Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven. Per aanvraag voor een groen dak stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap maximaal 30% van de kosten betaalt. De subsidieregeling wordt alleen aangeboden in gemeenten waar de gemeente zelf geen subsidieregeling heeft. En alleen collectieve initiatieven worden gesubsidieerd: HDSR houdt een minimum van 8 particulieren aan. Tot slot vraagt HDSR een actie om waterbewustzijn te vergroten, bijvoorbeeld via een krantenartikel, sociale media of een spreekbeurt op school.

Meer informatie bij HDSR.

Subsidie van de Provincie Utrecht

Subsidieregeling voor klimaatbestendige, groene en gezonde woonomgeving

De provincie lanceert een subsidie waarmee onder meer inwoners zelf aan de slag kunnen met projecten voor een groenere en gezondere woonomgeving. Het geld is bijvoorbeeld voor vergroening van de straat, een groenblauw schoolplein, klimaatbestendige kantoorgebouwen of maatregelen voor verhoging van de biodiversiteit in een buurt. In totaal is er 1.78 miljoen euro beschikbaar voor de maatregelen. De belangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie, is dat het beoogde project bijdraagt aan innovatieve oplossingen voor een groenere, gezondere en klimaatbestendigere provincie. De diversiteit aan subsidiabele projecten is daardoor groot. Het ontwikkelen van een hitteplan voor een gemeente is een voorbeeld. Maar ook aanleg van groene daken op woningen en het realiseren van groene gevels zijn mogelijke maatregelen. De regeling is eveneens te gebruiken voor de aanleg van kleine bossen en parken in verstedelijkte gebieden. Inwoners, scholen, bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht kunnen deze subsidie aanvragen:

 • vanaf 12 oktober 2021 tot eind 2023
 • maximale subsidie per initiatief is € 50.000. Lees meer via deze link.

Andere gemeenten?

Mis je een subsidieregeling in de provincie Utrecht? Laat het ons weten!

Kijk voor alle nu bekende subsidies ook bij de Groenesubsidiewijzer.

Voor een overzicht van subsidieregelingen buiten de provincie Utrecht: kijk bij Sempergreen.

Tags:
Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider Duurzame Daken, Bouwen voor de toekomst