Subsidies voor duurzame daken

Subsidies voor duurzame daken

Een aantal gemeenten en waterschappen stellen subsidies beschikbaar voor het aanleggen van duurzame daken. Hieronder volgt een overzicht.

Subsidies van gemeenten

Nieuwegein

In Nieuwegein kun je subsidie aanvragen voor de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting van de aanleg van een groendak. Je kunt maximaal de helft van de kosten van je groene dak vergoed krijgen, tot een maximum van € 1.500,- per aanvraag. Je aanvraag moet minimaal 6 vierkante meter aaneengesloten groen dak bevatten.

Meer informatie bij de gemeente Nieuwegein. Ook voor informatie over andere duurzame initiatieven.

Stichtse Vecht

In Stichtse Vecht kun je subsidie aanvragen voor groene daken met een oppervlakte van minimaal 6 vierkante meter. Zowel daken die worden afgekoppeld door de aanleg van een groendak als daken waarbij het hemelwater al is afgekoppeld komen in aanmerking.

Subsidiebedragen:

  • bij oppervlakte tussen 6 m² en 100 m²: € 25,- per m²
  • bij oppervlakte tussen 101 m² en 250 m²: € 20,- per m² (met een minimum van € 2.500,-)
  • bij oppervlakte dak tussen 251 m² en 1.000 m²: € 10,- per m² (met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 10.000,-)

Meer informatie bij de gemeente Stichtse Vecht.

Utrecht

In Utrecht kun je subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groendak dat groter is dan 10 vierkante meter. Je kunt ook met anderen een gezamenlijke subsidieaanvraag doen.

Subsidiebedragen:

  • intensief groendak: 50% van de kosten tot maximaal € 50,- per m2
  • extensief groendak: 25% van de kosten tot maximaal € 25,- per m2
  • bouwkundig expert wordt tot € 250,- euro per dak vergoed met een max van € 1000,- per aanvraag
  • totale subsidie maximaal € 20.000,- per aanvraag

Meer informatie bij de gemeente Utrecht.

Houten

In Houten kun je subsidie aanvragen voor het afkoppelen van hemelwater en groene daken. De subsidie is beschikbaar voor bestaande (bij)gebouwen in de kernen Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy. Het groendak moet minimaal 6 vierkante meter in oppervlakte zijn en een waterbergende en vasthoudende inhoud van minimaal 15 mm (15 liter) per m2 hebben. Per vierkante meter groendak kun je € 25,- subsidie ontvangen, met een maximaal subsidiebedrag per aanvraag van € 750,-.

Meer informatie bij de gemeente Houten.

Soest

In Soest kun je subsidie aanvragen voor groene daken van minimaal 6 vierkante meter die minimaal 10 jaar in stand kunnen worden gehouden. Van de aanlegkosten van het groene dak wordt tot 33% vergoed, met een maximum van € 30,- per vierkante meter en maximaal € 20.000,- per gebouw.

Meer informatie bij de gemeente Soest.

Baarn

In Baarn kun je subsidie aanvragen voor groene daken van minimaal 6 vierkante meter. Per aanvraag wordt er één derde van de kosten vergoed, met een maximum van € 30,- per vierkante meter en een maximale totale bijdrage € 10.000,- per perceel. Daarnaast worden de kosten voor een constructieberekening door een gecertificeerd bureau volledig vergoed tot € 200,-.

Meer informatie bij de gemeente Baarn.

Subsidies van waterschappen

Subsidieregeling De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) kent de Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven. Per aanvraag voor een groen dak stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap maximaal 30% van de kosten betaalt. Meer informatie bij HDSR.

Andere gemeenten?

Mis je een subsidieregeling in de provincie Utrecht? Laat het ons weten!

Voor een overzicht van subsidieregelingen buiten de provincie Utrecht: kijk bij Rooftop Revolution.

Tags:
Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider Duurzame Daken, Valuta voor Veen en duurzame bedrijventerreinen