Voedselbossen en agroforestry

Voedselbossen en agroforestry

Door lezingen te organiseren, vrijwilligers te werven en excursies te organiseren zijn we op een actieve manier bezig om voedselbossen en agroforestry op de kaart te zetten en nieuwe initiatieven te steunen.

Een voedselbos is een aangeplant bos met een groot aantal bomen en struiken die bijvoorbeeld bessen of noten dragen. De bossen hebben een hoog productieniveau, zonder toepassing van (kunst)mest of bestrijdingsmiddelen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van de ecologische principes van een natuurlijk bos, zijn de bossen goed bestand tegen ziekteplagen of droogte. Voedselbossen kennen een hoge biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het herstel van de bodemvruchtbaarheid. En daarnaast zijn de bossen ook nog eens toegankelijk voor wandelaars.

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij men op één perceel bomen en struiken combineert met akkerbouw, groenteteelt (eenjarige gewassen) of veeteelt. Door deze teelten te combineren wordt het hele landbouwsysteem weerbaarder.

Wat doet de NMU?

In 2017 tekenden de Natuur en Milieufederaties samen met twintig andere organisaties de Green Deal. Door te tekenen maakten de betrokkenen hun intenties voor verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel.

De NMU is aanjager en facilitator van het Netwerk Agroforestry / Voedselbossen in de provincie Utrecht. NMU streeft naar het opbouwen van een netwerk van minimaal 50 organisaties en/of personen in de aankomende vier jaar. De NMU organiseert bijeenkomsten en ondersteunt initiatiefnemers bij de uitvoering van hun plannen.
Dit draagt bij aan de doelen van de pijler Vitale, Duurzame Landbouw van de Landbouwvisie. Doel is een goed functionerend Utrechts netwerk waar boeren, grondeigenaren en andere geïnteresseerden terecht kunnen voor kennis en ondersteuning.

Voedselbossen op de kaart

Wat we doen rond voedselbossen en agroforestry 

Neem hiervoor contact op met Isabel!

Profiel Isabel Kruisheer

Isabel Kruisheer

Medewerker duurzame landbouw, natuur, mobiliteit en schone lucht 06-48 407 689 E-mail LinkedIn