Agroforestry proefpercelen

Agroforestry proefpercelen

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij houtige gewassen (denk bomen en struiken) worden gecombineerd met akkerbouw of veeteelt. Door deze teelten te combineren wordt het hele landbouwsysteem weerbaarder. Op dit moment zet de Natuur en Milieufederatie Utrecht zich in om agroforestry proefpercelen te realiseren.

Aanleg proefpercelen

Het agroforestry proefpercelen project is een project van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Louis Bolk Instituut en Fruitz for Life met als doel om de kennisbehoefte op het gebied van agroforestry verder uit te breiden. Samen met stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug geven we hier invulling aan door met boeren te werken op en om de Heuvelrug. Dit project is mede mogelijk dankzij een subsidie uit de SABE-regeling van de RVO.De inspiratie voor dit project haalden we uit eerdere succesvolle agroforestry samenwerkingen, zoals met pionier Ron van Zandbrink van boerderij ‘Tussen de Hagen’ in Stoutenburg.

Veel boeren willen wel aan de slag met agroforestry, maar zijn niet klaar om het hele bedrijfsmodel daarop aan te passen. Daarom startte de Natuur en Milieufederatie, samen met partners, in september 2023 met een project waarin geïnteresseerde agrariërs een agroforestry proefperceel op hun terrein kunnen aanleggen. Een proefperceel is ca. 0,5-1 hectare (250 – 1500 bomen en struiken). Denk aan een perceel met walnoten- of fruitbomen waar hagen en een bloemenrand terugkomen voor de insecten die je nodig hebt voor de bestuiving van de bomen. Met de aanleg van een proefperceel kunnen agrariërs klein beginnen en gelijk experimenteren met elementen van agroforestry. We doen in dit project praktische ervaring op via de aanleg van drie varianten ‘proefpercelen’. In totaal worden in drie provincies vijftien proefpercelen aangelegd, waarvan vijf in Utrecht. Hieronder vind je alles over de geselecteerde deelnemers in de provincie Utrecht.

Verdere kennisdeling

Naast het aanleggen van de proefpercelen maken we de opgedane kennis beschikbaar voor een grote groep agrarieërs met verschillende bedrijfsvormen, door de ontwikkeling van filmpjes en factsheets. De ervaringen uit de proefpercelen gebruiken we om ‘’Do-It-Yourself pakketten’’ te ontwikkelen voor agrariërs: laagdrempelige informatiepakketten die een agrariër op weg helpt bij het ontwikkelen van een specifieke agroforestry toepassing op hun bedrijf. Ook organiseren we activiteiten zoals excursies en koffiemomenten voor een leergroep van geïnteresseerde agrariërs. Wil je je aansluiten bij deze leergroep?

Meld je aan

Deelnemers verhalen

NP Fonds Utrechtse Heuvelrug

Voor het project “Aan de slag met Agroforestry” ontvangt de Natuur en Milieufederatie Utrecht een bijdrage van 25.000 euro van het Nationaal Park Fonds (NP Fonds) Utrechtse Heuvelrug. Het NP Fonds Utrechtse Heuvelrug ondersteunt projecten en initiatieven die ten goede komen aan natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in dit unieke gebied. Het NP Fonds is een initiatief van stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Met de oprichting van het Fonds wil het Nationaal Park projecten voor de bescherming en het behoud van dit unieke gebied een extra impuls geven.

 

 

logo-EU-met-plattelandsontwikkeling

 

Vragen of interesse? Neem contact op met Isabel of Alies!