Winnaar Beste Lokale Energie-initiatief 2024

Winnaar Beste Lokale Energie-initiatief van de provincie Utrecht 2024

Soester Energiecoöperatie, met het project Warmte uit de Vijvers!

Aukje Treep, wethouder Soest
Elsie Hijstek, Soester Energie Coöperatie
Judith de Pagter, Soester Energie Coöperatie

Het juryrapport:

”Afgelopen jaar is de kinderboerderij van deze wijk verwarmd met warmte uit de vijver door middel van een warmtewisselaar. Een techniek die wel al bestaat maar nog niet veel wordt toegepast. Perspectief is dat uiteindelijk 1100 woningen van het gas kunnen doordat de woningen vanuit een lage temperatuur warmtenet verwarmd en gekoeld worden. Koelere vijvers die de wijk afkoelen in de zomer en daarmee de leefbaarheid vergroten. Een positief effect op de biodiversiteit (door koeler water, filtering en stroming). Ook zijn gezamenlijke isolatieacties gerealiseerd. Ze zijn nu aan de slag met voorbeeldwoningen met warmte uit de vijvers te realiseren.

Jury: De energie-impact is misschien nu nog niet heel hoog, maar de sociale impact wel. Een project geheel gedragen door vrijwilligers.  Geen andere partij (bijvoorbeeld een waterschap, een gemeente,) was hieraan begonnen. Maar nu het er is, is het wel een prachtig voorbeeldproject zonder winstoogmerk, zonder sturing van bovenaf. Een project met een mooie integrale gedachte door de combinatie met andere thema’s zoals biodiversiteit, waterkwaliteit en hittestress.

De techniek en de kosteneffectiviteit moeten zich wel nog meer bewijzen voordat verdere opschaling mogelijk is. De directe impact is nog klein omdat het over 1 gebouw gaat, maar we zien de potentie.”

Uitslag Beste Energie-initiatief 2024

Het was buitengewoon moeilijk om te bepalen wie de winnaar zou worden, aangezien de genomineerden bijna gelijk eindigden in onze beoordeling. Ze zijn qua aard en omvang  zeer verschillend, toch kwam de totaalscore na het optellen van de punten voor de 7 criteria bijna gelijk uit. .

Uiteindelijk hebben we in de afweging zwaar laten wegen de originaliteit van het project, de voorbeeldfunctie die andere partijen over de streep kan trekken,  en het feit dat het project daadwerkelijk afgelopen jaar van de grond is gekomen.

De prijs gaat dan ook dit jaar naar een creatief project, dat niet plaats had gevonden als een paar bewoners niet zo gek waren geweest om eraan te beginnen: De Soester Energiecoöperatie!


Het Servicepunt Energie reikt elk voorjaar een prijs uit voor het beste lokale energie- initiatief van Utrecht. Deze prijs, ter waarde van 500 euro, wordt uitgereikt aan een collectief duurzaam project.

Soester Energie is gekozen uit drie genomineerden. De andere genomineerden waren:

De jury bestond uit:

  • Dymph Hoffmans, bestuurslid Oog voor Warmte, voormalig projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht, Raad van Advies NMU
  • Nienke Boneschansker – programmamanager U-Thuis en U10
  • Walter Kooy – voormalig directeur Nationaal Groenfonds, Raad van Advies Energie van Utrecht

Uitgereikt door:

Servicepunt Energie

Het Servicepunt Energie komt voort uit een samenwerking tussen Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Energie van Utrecht. De Provincie Utrecht financiert het servicepunt en werkt samen om de energietransitie te versnellen voor gemeenten en energie-initiatieven.