Aanpak Energiearmoede

Energiearmoede: van probleem naar oplossing

Mensen die in angst leven omdat ze vrezen voor hun energierekening. Gezinnen die moeten kiezen tussen eten op tafel of de verwarming aan. Mensen die letterlijk in de kou en in het donker zitten. De kranten staan er vol van. Energiearmoede was altijd al een schrijnend probleem, maar door de oorlog in Oekraïne en de sterk stijgende energieprijzen staat het nu in het middelpunt van de belangstelling.

Energiearmoede ontstaat  als mensen een woning van lage energetische kwaliteit bewonen én over een laag inkomen beschikken. Ook in de provincie Utrecht komt dit op grote schaal en in bijna alle gemeenten voor. Volgens onderzoek van TNO leeft in gemeenten als Utrecht, Zeist en Veenendaal rond de 4 procent van de bevolking in energiearmoede. Het gaat dus om tienduizenden huishoudens!


*Hier komt een infographic met cijfers over Utrechtse gemeenten.

 

Cijfers uit het onderzoek van TNO: Percentage huishoudens in 2021
Amersfoort 3,98 %
Houten 2,67 %
Soest 3,66 %
Utrechtse Heuvelrug 3,76 %
Utrecht 4,22 %
Veenendaal 4,30 %
Zeist 4,01 %

 

Gelukkig bestaan er inmiddels vele initiatieven om energiearmoede te lijf te gaan. Gemeenten scherpen hun beleid aan en bieden concrete ondersteuning in de vorm van advies, subsidies en gratis isolatie materiaal.

Waar kan ik terecht met vragen over energiearmoede?

 

Het aantal energiecoaches groeit spectaculair. Steeds meer burgers en hun organisaties komen in actie en bieden hun medebewoners hulp aan. Zoals bijvoorbeeld in de wijk Smitsveen in Soest waar inmiddels ….. huishoudens geholpen zijn met tochtstrips, spaarlampen en radiatorfolie.

“Mensen met een kleine beurs hebben vaak heel andere dingen aan hun hoofd dan energie besparen. Maar ze hebben wel last van de hoge gasprijzen. Door naar de mensen toe te gaan, kunnen wij hen steeds beter op weg helpen.”

Gerrit Vledder, projectleider Energie in Smitsveen

Ook de NMU draagt haar bescheiden steentje bij aan het oplossen van energiearmoede. Dit doen we vanuit de visie dat duurzame energie en energiebesparing een belangrijk deel van de oplossing zijn. Via ons Servicepunt Warmte adviseren en ondersteunen wij gemeenten en burgerinitiatieven over de aanpak van energiearmoede. We geven trainingen, faciliteren kennisuitwisseling, doen onderzoek, brengen publicaties uit en geven besparingstips. Ook bieden wij – in samenwerking met fixbrigade.nl – ondersteuning aan gemeenten, burgerinitiatieven en woningcorporaties bij het opzetten van Fixbrigades.

“Energiebesparing levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van energiearmoede. Gezien de grote urgentie moet het grondig en snel gebeuren. Daarom zet de NMU zich in voor de Fixbrigade.”

Geert Ritsema, projectleider Energietransitie (NMU)