Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

Wet- en regelgeving

Binnen het omgevingsrecht regelen twee wetten de vormgeving van ruimtelijke plannen: de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wetten worden hieronder verder beschreven. Alle wetten zijn digitaal te raadplegen via http://wetten.overheid.nl

Momenteel is het ministerie van Infrastructuur en Milieu druk bezig om vorm te geven aan de nieuwe Omgevingswet. Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid het omgevingsrecht eenvoudiger maken door tientallen wetten en honderden regelingen in één wet samen te voegen.  De nieuwe Omgevingswet zal naar verwachting in 2018 in werking treden en de Wet ruimtelijke ordening geheel vervangen.

Meer informatie over de Omgevingswet is te vinden op deze website van de rijksoverheid.

Wet ruimtelijke ordening

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Deze wet vormt de basis voor alle ruimtelijke plannen in Nederland. In de ruimtelijke ordening kunnen de volgende instrumenten gebruikt worden: structuurvisie, bestemmingsplan,  beheersverordening en exploitatieplan. Het belangrijkste instrument voor burgers is het bestemmingsplan (klik hier voor uitleg en de bijbehorende procedure). Elk ruimtelijk plan dient voorzien te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing (klik hier om te lezen wat dit inhoudt).

Meer informatie over de Wet ruimtelijke ordening en de bijbehorende instrumenten is te vinden op de website van het Kenniscentrum InfoMil.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Wabo geldt per 1 oktober 2010 en heeft het begrip ‘omgevingsvergunning’ geïntroduceerd. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Klik hier voor een uitleg over de omgevingsvergunning en bijbehorende procedures. Elk ruimtelijk plan dient voorzien te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing – klik hier om te lezen wat dit inhoudt.

Meer informatie over de Wabo is te vinden op de website van het Kenniscentrum InfoMil.

Nicolette BuiterLinkedin profiel van Nicolette Buiter
Juridisch medewerker RO & milieu
Telefoonnummer: 06 41 525 784
n.buiter@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI