Wegwijzer voor bedrijven

Wegwijzer voor bedrijven

Op de daken van bedrijven, scholen, musea, sportclubs, buurthuizen, VvE’s, woningcorporaties, etc. ligt enorm potentieel voor verduurzaming.     De daken kunnen kleur krijgen. Ze kunnen groen kleuren: goed voor de biodiversiteit. Ook kunnen daken water bergen en daarmee periodes van droogte tegengaan en verkoeling bieden (blauw). Ze kunnen natuurlijk voorzien worden van zonnepanelen (geel) of zelfs kleine windturbines. Of wat te denken van een dakterras, of moestuin (rood)? 

Veelgestelde vragen                                 Overzicht subsidies

 

Hier vind je een paar tips die jou kunnen helpen als je aan de slag gaat met plannen voor een duurzaam dak. 

 • 1. Bepaal de draagkracht van het dak

  Om te weten welke plannen je kunt maken is het nodig te weten wat de maximale belasting van het dak is, ofwel de draagkracht van het dak.  Grotere panden hebben vaak een steviger dakconstructie dan woonhuizen. Hierdoor is het dak sneller geschikt voor een intensief groen dak, daktuin, waterbergend dak, een combinatie van groen en zonnepanelen, of een combinatie van dit alles.

  Op de Duurzame Daken Kansenkaart zijn een hoop daken geïnventariseerd. Kijk daar waar jouw dak het meest geschikt voor is!

 • 2. Informeer je over verschillende soorten daken

  Informeer je over de verschillende soorten duurzame daken die er zijn. En wat het gewicht is, de kosten, de baten, de randvoorwaarden, etc. Kijk hiervoor op de website van het Nationaal Dakenplan. Hier zijn Facts en Values en de volgende handreikingen te vinden: Gebruiksdaken; Blauw-groene daken, Geel-groene daken.  

 • 3. Ontvang gratis advies

  PLEIN PUBLIQUE, een online modelabel dat tijdloze future classics voor dames creëert, gemaakt met respect voor de wereld, doneert 1% van haar omzet terug aan de natuur en kwam zo bij ons Servicepunt Duurzame Daken uit. Met een bijdrage van PLEIN PUBLIQUE kunnen nog meer daken omtoveren in duurzame biodiverse paradijsjes. Vijf eigenaren van grote daken kunnen we met de bijdrage van PLEIN PUBLIQUE blij maken met gratis begeleiding en advies. Zo krijgen zij goed in beeld wat de verschillende opties zijn voor verduurzaming van het dak, en de daarbij behorende kosten, baten en randvoorwaarden. Interesse? Bel of mail Ieke Benschop, i.benschop@nmu.nl 

 • 4. Kies een leverancier

  Vraag offertes aan. Wij hebben leveranciers op een rijtje gezet. In dit overzicht is te zien welke leverancier wat biedt.

 

Andere tips en aandachtspunten

 

 • Maatschappelijke doelen in jouw gebied

  Gemeenten, waterschappen en provincies hebben maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld het tegengaan van hittestress in hete en droge zomers, het voorkomen van wateroverlast in periodes van hevige regenval en natuurlijk de opwek van voldoende duurzame energie. In dicht bebouwd gebied zijn daken daarbij interessant om begaanbaar te maken en te fungeren als ontmoetingsruimte.  

  Het is zinvol om met je gemeente en eventueel waterschap in gesprek te gaan over de opgaven die er zijn. En wat er in jouw gebied de grootste prioriteit heeft. 

  Duurzame Daken Kansen Kaart 

  De provincie heeft een interactieve kaart waarin voor de hele provincie Utrecht per wijk zowel de maatschappelijke opgaven als de kansrijkheid voor bepaalde typen daken in kaart zijn gebracht.  Klik hier om te bekijken wat de kansen zijn voor jouw dak, of daken. 

 • Informatie & inspiratie

  • Het Nationaal Dakenplan doet onderzoek naar kansen voor financiering van duurzame daken. Laat je informeren over de meest actuele stand van zaken en goede voorbeelden.  
  • In 2021 organiseerde de NMU samen met de Green BusinessClub Utrecht Centraal een Duurzame Daken Expo. Voor professionals op vrijdag hadden we verschillende sprekers. Vanwege corona is alles opgenomen. Hier terug te kijken. De moeite waard! 
  • Al velen gingen je voor met het aanleggen van duurzame daken. Kijk gerust eens rond bij de goede voorbeelden. 

 

 

Wil je meer weten? Neem dan contact op!

Profiel Pauline van Norden

Pauline van Norden

Projectleider klimaat - circulaire samenleving