Cursus Van bestemmingsplan naar omgevingsplan | voor inwoners en belangengroepen

Cursus ‘Van bestemmingsplan naar omgevingsplan’

Let op: deze cursus is voorbij!

Hou mij op de hoogte van komende cursussen


Voor het najaar 2023 staat er weer een
cursus ‘Van bestemmingsplan naar omgevingsplan’ gepland: maandag 30 oktober en 6 november. 

Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht en daarmee gaat er veel veranderen. Ondanks het uitstel van de inwerkingtreding van de wet is het belangrijk dat we ons nu voorbereiden op de komst ervan. 

Daarom organiseert de NMU voor geïnteresseerde inwoners en belangengroepen twee keer per jaar de cursus ‘Van bestemmingsplan naar omgevingsplan’. 

In deze cursus leer je over de hoofdlijnen van de Omgevingswet en de belangrijkste instrumenten (omgevingsvisie en -plan), met daarin aandacht voor onderwerpen zoals natuurbescherming, milieu en duurzaamheid. Je leert ook hoe je als bewoner of ‘groene groep’ effectief invloed kunt uitoefenen op besluitvormingsprocessen over ruimtelijke plannen. 

Tenslotte is er in de cursus ruimte voor inbreng van eigen casussen door deelnemers. Zo leer je van elkaar en verschillende mensen en groepen kunnen elkaar op deze manier versterken. 

De cursus bestaat uit 2 avonden die samen één geheel vormen. We beginnen vroeg, maar er is een pauze ingepland, waar de deelnemers kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Bovendien is de cursus inclusief een gratis heerlijke (vegan) maaltijd. 

Datum: 30 oktober en 6 november 2023
Tijd:      16.30 – 21.00 uur
Kosten: gratis

Ja, hou mij op de hoogte van komende cursussen

 

 

Tags:
Profiel Martha Harssema

Martha Harssema

Projectleider natuurinclusieve samenleving – ruimtelijke ordening

06 38 080 829 E-mail LinkedIn
Profiel Milan van Hulst

Milan van Hulst

Projectleider natuurinclusieve samenleving – ruimtelijke ordening

06 41 525 784 E-mail