Cursus Van bestemmingsplan naar omgevingsplan | voor inwoners en belangengroepen

Cursus ‘Van bestemmingsplan naar omgevingsplan’


Voor het najaar staat er weer een
cursus ‘Van bestemmingsplan naar omgevingsplan’ gepland: maandag 30 oktober en 6 november. 

Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht en daarmee gaat er veel veranderen. Ondanks het uitstel van de inwerkingtreding van de wet is het belangrijk dat we ons nu voorbereiden op de komst ervan. 

Daarom organiseert de NMU voor geïnteresseerde inwoners en belangengroepen twee keer per jaar de cursus ‘Van bestemmingsplan naar omgevingsplan’. 

In deze cursus leer je over de hoofdlijnen van de Omgevingswet en de belangrijkste instrumenten (omgevingsvisie en -plan), met daarin aandacht voor onderwerpen zoals natuurbescherming, milieu en duurzaamheid. Je leert ook hoe je als bewoner of ‘groene groep’ effectief invloed kunt uitoefenen op besluitvormingsprocessen over ruimtelijke plannen. 

Tenslotte is er in de cursus ruimte voor inbreng van eigen casussen door deelnemers. Zo leer je van elkaar en verschillende mensen en groepen kunnen elkaar op deze manier versterken. 

De cursus bestaat uit 2 avonden die samen één geheel vormen. We beginnen vroeg, maar er is een pauze ingepland, waar de deelnemers kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Bovendien is de cursus inclusief een gratis heerlijke (vegan) maaltijd. 

Datum: 30 oktober en 6 november 2023
Tijd:      16.30 – 21.00 uur
Locatie: NMU, Arthur van Schendelstraat 600 in Utrecht (op loopafstand van Utrecht Vaartsche Rijn en Utrecht CS)
Kosten: gratis

Aanmelden

 

Tags: