Energietoolbox

Energietoolbox

In deze toolbox zijn onze visies en handreikingen voor overheden, ontwikkelaars en lokale groepen te vinden. Op deze manier willen we het deze partijen zo makkelijk mogelijk maken en hen voeden met onze ideeën en kennis.

Checklist Natuurbelangen bij Windenergie op land

Wil je weten welke maatregelen te nemen zijn om de effecten van windmolens zo klein mogelijk te laten zijn? In deze checklist zetten de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu op een rijtje wat er wettelijk al voorgeschreven wordt en wat er bovenwettelijk voor afspraken gemaakt kunnen worden. Dit geldt zowel voor lokatiekeuze als voor inrichting van een gebied. Heb je vragen? Neem dan contact op met Gerben via 06 48 544 258 of g.de.vries@nmu.nl

De Constructieve Zonneladder

Met ‘De Constructieve Zonneladder’ kunnen gemeenten en regio’s in vijf stappen zelf helder en realistisch beleid uitwerken voor een goede inpassing van zonne-energie. We laten in dit document zien hoe een voorkeursladder opgesteld kan worden en hoe je met een routekaart toeziet op de beoogde toename van het aandeel zonne-energie in een gebied. Ook doen we vanuit onze eigen ervaringen een aantal procesaanbevelingen die de kans vergroten op een breed gedragen zonneladder als resultaat. Advies of begeleiding nodig bij de uitwerking van je eigen constructieve zonneladder? We staan graag voor je klaar! Neem contact op met Gerben via 06 48 544 258 of g.de.vries@nmu.nl

Samen verder met windenergie op land

Wil je weten hoe je het best een windenergie-project kunt opzetten? De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu deden onderzoek naar vier windprojecten, leerden hier lessen uit en formuleerden aanbevelingen. Deze richten zich zowel op overheden, als op initiatiefnemers, en omgeving. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met Ieke via i.benschop@nmu.nl of 06 16 878 023

 

Energieke landschappen van de toekomst vormgeven

Wat is hierbij van belang volgens de Utrechtse natuur en milieu-organisaties?
Duurzame energie opwekken zal voor verandering zorgen in onze omgeving. We werken aan zogenaamde ‘energielandschappen’, maar deze vormgeven; hoe doe je dat? Wat is precies de visie van de provinciale natuur en milieuorganisaties hierop? Lees hier welke waarden en uitgangspunten voor de Oostbroekorganisaties van belang zijn bij het vormgeven van Energieke Landschappen. Heb je vragen? Neem dan contact op met Gerben via 06 48 544 258 of g.de.vries@nmu.nl

Wat betekent 16% duurzame elektriciteitsopwekking in de provincie Utrecht?

De NMU rekende voor wat er moet gebeuren in de lopende lokale en provinciale bestuursperiode (dus tot 2022 cq 2023) om te komen tot 16% duurzame energie opwek. En dan specifiek voor de elektriciteitsopgave. We deelden de provincies in in gebieden met ieder hun eigen identiteit en verdeelden de windturbines en zonneweides die voor de hele provincie nodig zijn. Hiervan hebben we een overzichtelijk document gemaakt. Plaatjes laten zien wat het betekent als je liever zonnevelden zit dan windmolens, en andersom. Een handig handvat voor de dialoog over wat partijen en inwoners van een gebied het liefste zien. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met Ieke via i.benschop@nmu.nl of 06 16 878 023

 

Tags: